Priopćenje CZ Kutina o izdavanju PropusnicaPropusnice CZ Kutina za kretanje izvan područja Grada Kutine izdaju se u zgradi gradske uprave na Trgu Kralja Tomislava. Civilna zaštita Kutina objavila je i brojeve telefona na koje građani mogu dobiti informacije o izdavanju propusnica, ali zbog zagušenja teško je dobiti vezu.

Poštovani sugrađani,

Za administrativno područje Grada Kutine nije potrebna propusnica, odnosno unutar naselja grada Kutine nije potrebna propusnica za kretanje. Mole se građani kojima propusnica nije hitna da ju ne traže danas radi velikih gužvi.

Kontakt brojevi na koje se građani mogu javiti u vezi propusnice su : g. Robert Kolenc 044 692‐048 i 099 3999 523, i gđa. Tena Jevak 044 692‐010 i 099 3999 511 u vremenu od 10.00h do 13.00 h od ponedjeljka do petka te je potrebno uz sebe imati osobnu iskaznicu.

Stožer civilne zaštite izdaju dozvole samo za točku II.e uredbe, odnosno propusnice o kretanju van mjesta prebivališta iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci i starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.

Molimo građane za strpljenje te razumijevanje.

Više o Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u RH možete pročitati na:

https://www.koronavirus.hr/odluka-o-zabrani-napustanja-mjesta-prebivalista-i-stalnog-boravka-u-rh/275

ODLUKA NACIONALNOG STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE:

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu CZ (N. N. br. 82/15, 118/18 i 31/20) STOŽER CZ RH 23. 3. 2020., donosi ODLUKU O ZABRANI NAPUŠTANJA MJESTA PREBIVALIŠTA I STALNOG BORAVKA U HRVATSKOJ (na koga se odnosi, a na koga se ne odnosi) I. S obzirom da na pojedinim područjìma postoji znatno povećani rizík od prijenosa bolestì COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolestì zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka. Zabrana iz točke l. ove odluke ne odnosi se na: a. promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja, b. dnevne migracije zaposlenìh u službama bitnim za: pružanje zdravstvene ì veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, ìzvješćìvanje javnosti, d. stanovnika koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb, e. ìz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ilì starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština, f. putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obavìti od kuće, g. žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju šìrenja bolesti COVID- 19. Prilìkom ulaska i ìzlaska s područja iz točke I. ove Odluke moraju se poštovati sljedeće mjere: socijalnog distanciranja – ne zadržavanja na javnim prostorima – posjedovati valjanu propusnicu koja se nalazi u Priìogu l. ove Odluke. Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebiva(išta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: – za okolnosti iz točke II.a, II.b, II.c, II.f i II.g odgovorne osobe u pravnoj osobi, za okolnosti iz točke II.d ìzdaje, izabrani liječnik obiteljske medicine i – za okolnosti iz točke II.e nadle2ni stožeri civilne zaštite. IV. Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije du2ni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnìm novinama”. KLASA: 810-06/20-01/7 URBROJ: 511-01-300-20-14 Zagreb, 23. ožujka 2020. NAČELNIK STOŽERA POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA dr. sc. Davor Božinović Prilog l. PROPUSNICA Temeljem čl. II. I čl. III. Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivaliśta i stalnog boravka, koja je stupila na snagu dana 23. ožujka 2020. Propušta se: Ime Prezime Razlog odobrenja: U trajanju od Datum Datum Dostaviti: 1. Operativnom centru Civilne zaštite, na daljnju dostavu 2. Pismohrani