Potpisani ugovori o nastavku provedbe projekta „Poduzetnički krediti“

U Topuskom su potpisani dodaci ugovora o nastavku partnerstva na provedbi županijskog projekta “Poduzetnički krediti 2018 -2020.”

Suradnju na ovom uspješnom projektu Sisačko-moslavačke županije, koji nudi najpovoljnije kredite poduzetnicima sa županom su potpisali: Kutina, Petrinja, Novska, Hrvatska Kostajnica, Popovača, Glina, Lekenik, Lipovljani, Topusko, Donji Kukuruzari, Dvor, Majur i Hrvatska Dubica.

Kako je istaknuo župan Ivo Žinić, za ovogodišnje Poduzetničke kredite dogovorena je s poslovnim bankama još niža kamata nego lani, ona je sada između 2,65 i 4,9 % godišnje. Najniža svota kredita je 50 000 kn, a rok otplate 10 godina, uz mogućnost počeka od dvije godine. Kad se ukalkulira subvencija kamat koju daje županija i jedinice lokalne samouprave, kamata za poduzetnika može iznositi i 0 %.

“PODUZETNIČKI KREDITI 2018”, nastavak u 2020. godini, jedna je od 14 poticajnih mjera iz Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. god. za koje je u proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini osigurano ukupno 11.869.520,00 kuna.

Javni poziv po ovoj kreditnoj liniji bit će na županijskoj mrežnoj stranici objavljen 5. ožujka 2020. godine, a natječaj ostaje otvoren do iskorištenje sredstava.

U ime predstavnika jedinica lokalne samouprave županu je zahvalio gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić.  „Koristim priliku da u ime prisutnih gradonačelnika i načelnika zahvalim Županiji na ovoj dobroj suradnji. Na ovaj način sa Županijom pomažemo našim poduzetnicima prilikom podizanja kredita. Grad Kutina je tu izuzetno aktivan. Do sada je 31 poduzetnik s nama potpisao ugovore za sufinanciranje kamata poduzetničkih kredita. Prošle godine su to bila dva poduzetnika, jedan je digao kredit u vrijednosti od 3,7 milijuna kuna i drugi od 1,3 milijuna. To nisu zanemariva sredstva. Grad godišnje sufinanciranje tih kamata plaća 550 tisuća kuna. Mi smo u ovu mjeru uključeni od samog početka, znači posljednjih 10 godina. Možemo reći da je Kutina približno pet milijuna kuna svog vlastitog novca utrošio na pomoć poduzetnicima u sufinanciranju kamata kredita“.