Otvoren Javni natječaj za dodjelu Nagrade SMŽ u 2020. godini

Odbor za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije raspisao je Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Sisačko-moslavačke županije u 2020.godini. Nagrada se dodjeljuje kao Nagrada za životno djelo, Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, te kao Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi SMŽ.

Nagrada se dodjeljuje građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i drugim područjima društvenog  života SMŽ koje pridonose ugledu i promidžbi.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

Rok za podnošenje prijedloga je 15.travnja. Dodatne informacije o Javnom pozivu, kao i popis dokumentacije koju je potrebno priložiti, možete pronaći na mrežnim stranicama SMŽ u rubrici Natječaji i javni pozivi.