Održan Zbor građana Stručca s ciljem rješavanja problema nesnosnog smrada kompostane

Temeljem učestalih pritužbi mještana Strušca na nesnosan smrad koji se u posljednje vrijeme širi sa nedavno izgrađene kompostane  u ovom naselju, Mjesni odbor je organizirao Skup građana kojemu su uz 200-tinjak mještana nazočili i čelni ljudi Grada Popovače, Gradski vijećnici, predstavnici Sisačko-moslavačke županije te vlasnik kompostane.

Ivan Abaz, predsjednik Mjesnog odbora Stružec i gradski vijećnik HDZ-a ističe: “Nažalost mjesto Stružec je postalo selo slučaj u kojem se tisuću ljudi svakodnevno truje sa smradom koji se svakodnevno širi sa kompostane, u kojem nemaju pravo na normalan i čist zrak. Očito je interes pojedinca bitniji od života ostalih građana“.

Na situaciju se osvrnuo i Branislav Pavličević gradski vijećnik HSP-a i stanovnik Strušca: „Mi smo svoje uvjete donijeli prošli tjedan na sastanku. Gospodin je prekršio sva obećanja. Imao je rok od četiri tjedna da sanira ovaj smrad, prevario nas je i mi smo donijelo odluku da ćemo zatvoriti kompostanu. Jasno nam je da mi to samo tako ne možemo. Mi smo mu nudili opciju da napravi kompostanu poput one u Prelogu i ako se to ne napravi u skoro vrijeme, tražit ćemo dozvolu policije i blokirat ćemo cestu kamionima koji dolaze.“  

Kako je istaknuto gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković, kompostana je izgrađena na zemljištu koje je u vlasništvu Grada, a koje je od 2001.godine registrirano i za namjenu gospodarenja otpadom. Nakon pribavljenih dozvola iz nadležnih državnih službi, županijski Upravni odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, tvrtki Bio direkt d.o.o. izdao je dozvolu za rad. „Moramo biti svjesni da za svaki posao, pa tako i za kompostanu, postoje nadležne institucije koje moraju kontrolirati način njihovog rada. Prije svega, ja sam za to da građani Strušca nemaju, zbog bilo koje investicije, problema, te da žive kvalitetno i dobro. Svjestan sam njihovih problema i njihovih reagiranja i ljutne na sve što se događa. Sve ono što je prethodilo toj kompostani, trebalo je biti pozitivno za Grad Popovaču. Prije svega, kompostana je trebala raditi po pravilima, jer obišli smo kompostanu u Prelogu, razgovarali s lokalnom vlašću, vlasnicima kompostane i mještanima, i oni su nam istaknuli kako je to nešto što je dobro i što služi zbrinjavanju biootpada i s njihovog područja. Ideja je bila i želja, da prije svega, Grad Popovača besplatno zbrine biootpad za sve svoje građane i poslovne subjekte, što stoji i u Ugovoru o zakupu zemljišta. Međutim, u ovom času dogodio se problem na koji tada nitko nije niti pomislio, jer nije bilo rečeno da će smrad ugrožavati život ljudi u okolici. Jasno, sada treba vidjeti kako ta kompostana radi, radi li prema zakonima, dali su procesi kompostiranja takvi kakvi bi trebali biti, ili kompostanu treba zatvoriti. Ja u ovom času ne mogu ništa reći protiv svojih građana, ja ću biti prvi koji će stati iza njih ako nešto nije napravljeno kako treba“ – zaključio je gradonačelnik Mišković.

Trenutno je u tijeku  prikupljanje potpisa za peticiju kako bi se izmjestila kompostana, a u samo dva dana, u mjestu je prikupljeno njih gotovo 400. Jedan od potpisnika je i mještanin Strušca, a ujedno i zamjenik gradonačelnika Popovače, Ivan Križanić. „Za ovu kompostanu uopće ne želim koristiti taj naziv, jer ona to nije. Mi bismo bili sretni da u ovu našu sredinu dođe jedan gospodarski subjekt koji otvara nova radna mjesta jer svi živimo od svog rada i svoje plaće. Međutim, sve to ide do neke mjere kada taj gospodarski subjekt ne utječe negativno na kvalitetu života nas mještana. Ja odgovorno tvrdim da ovo smetlište, a ne kompostana, negativno utječe na kvalitetu našeg života ovdje. Utječe na kvalitetu zraka, vode i tla. Osobno sam kao roditelj dvogodišnjeg djeteta i uskoro roditelj drugog djeteta, zabrinut prvo za kavlitetu zraka u okruženju u kojem živi moja obitelj. Uistinu, svjedoci smo jednog nesnošljivog smrada koji je u najmanju ruku upitne kakvoće“ – napomenuo je Križanić.  

Podršku mještanima Strušca dao je i zamjenik sisačko-moslavačkog župana Roman Rosavec koji je Zboru građana nazočio uz Blanku Bobetko-Majstorović, pročelnicu županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. „Ono što sam predložio građanima Strušca je da pokušaju pronaći još malo razumijevanja da se taj kompost, odnosno ono što sada imamo tamo prekrije, da se još koriste dodatna sredstva kako bi se taj neugodan miris ublažio, a ukoliko više nemaju razumijevanja i strpljenja, odnosno, nema drugoga rješenja, trebalo bi početi razmišljati o izmještanju ili zatvaranju kompostane. S druge strane moramo razumijeti i samog investitora budući da su uložena pozamašna sredstva. Sve je, moram potvrdriti, napravljeno prema zakonskim obvezama, izbavljene su sve dozvole. No, ono što je ključno, od početka te priče, možda je trebalo razmišljati i osluhnuti narod, bez obzira što je u prostornom planu ta lokacija bila utvrđena za mogućnost gospodarenja otpadom, jer mogućnost ne govori da to odmah mora tako biti. Odluka je sada donesena i sada je potrebno donijeti adekvatno rješenje ovog problema. To su samo ova dva. U svakom trenutku Sisačko-moslavačka županija će biti uz svoje građane, a moj dolazak to i potvrđuje“ – zaključio je zamjenik župana Roman Rosavec.

Razgovor predstavnika Mjesnog odbora sa Gradskom i Županijskom vlasti, te sa samim investitorom, Milanom Vukadinovićem, koji najavljuje nova zapošljavanja i širenje poslovanja će se nastaviti s ciljem što skorijeg pronalaska rješenje ovog problema.