Objavljen Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada u 2020. godini

Grad Popovača objavio je Javni poziv za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2020. godini.

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije i aktivnosti za sljedeća prioritetna područja: Prioritetno područje 1- Jačanje kapaciteta udruga iz područja kulture te potpore male vrijednosti raznih prioritetnih područja. Prioritetno područje 2- Jačanje kapaciteta udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata, tehničke kulture, poljoprivrede te drugih područja od interesa za opće dobro.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 906.500,00 kuna. Za Prioritetno područje 1 planira se izdvajanje u visini 487.500,00 kn, a za Prioritetno područje 2 iznos od 419.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za financiranje javnih potreba Grada Popovače u 2020. godini, odnosno zaključno do 14. ožujka 2020. godine. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Popovače (www.popovaca.hr).