“Dan crvenih haljina” – spriječimo moždani udar kod žena!

Diljem Hrvatske obilježava se Dan crvenih haljina kojim se upozorava na specifičnosti moždanog udara u žena jer svake godine od te bolesti oboli dvostruko više žena nego li od raka dojke. Obilježavanje Dana crvenih haljina održava se i u Toplicama Lipik gdje je održana edukativna večer „Žena na udaru moždanog udara“. Na predavanju se govorilo o preventivnim aktivnostima, ali i o liječenju te bolesti jer u Toplice Lipik na liječenje i oporavak dolaze brojne pacijentice. Toplice Lipik su svoju viziju razvoja još prije mnogo godina i koncipirale kao regionalni neurorehabilitacijski centar pa u njima rade brojni stručnjaci specijalizirani za liječenje moždanog udara.

Dan crvenih haljina započeo je u Americi 2002 godine kako bi se podigla svijest žena o važnosti prevencije moždanog i srčanog udara. Ovaj dan karakterizira borbu žena o preuzimanju brige o vlastitom zdravlju budući da se većina moždanih udara može prevenirati zdravim stilom života, prepoznavanjem prisutnih čimbenika rizika, te njihovim liječenjem. Usprkos preventivinim akcijama koje su do sada poduzete, a nisu bile vezane za spol, zamijećuju se lošiji ishod moždanog udara u žena.
To je posljedica prevalencije ili jačeg utjecaja vaskularnih čimbenika rizika kao što su hipertenzija, dijabetes melitus, fibrilacija atrija, depresija i psihosocijalni stres. Zbog češće netipične prezentacije kao npr. izolirane pojave kortikalnih simptoma, ženski je moždani udar u hitnoj službi teže prepoznat. Također se zamijećuje rjeđe ili zakašnjelo javljanje žena u hitnu službu u slučaju netipične prezentacije ili blažeg moždanog udara, što otežava liječenje. Ako žive same, kasnije dolaze u hitnu službu što onemogućava aktivno liječenje.