Župan Žinić o nalazu Državnog ureda za reviziju

U sjedištu Sisačko-moslavačke županije održana je konferencija za medije u povodu nalaza Državnog ured revizije, te je župan Ivo Žinić u nazočnosti svojih zamjenika Romana Rosavca i Ivana Celjaka, izvijestio javnost o stvarnom stanju.

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju Županije za 2018. godinu te je izraženo uvjetno mišljenje.  O ovom nalazu pisali su brojni mediji, citirajući uz nalaz Drževne revizije i naputak što je Županija u obavezi učiniti, odnosno koji su načini ispravljanja uočenih nepravilnosti u poslovanju.

Župan je ustvrdio kako 90% nalaza Državne revizije za jedinice lokalne i regionalne samouprave ima uvjetan nalaz pa tako i Sisačko – moslavačka županija. Napravljeni su određeni koraci kako bi se ispravili ukazani nedostaci, kazao je župan, napomenuvši da „nitko ništa ne skriva te da mu je cilj istinito informirati javnost i odgovoriti na krive interpretacije u medijima“. Na početku se osvrnuo na nepravilnosti u knjigovodstvenom dijelu.  „Tu se dogodile određene pogreške, krivi način knjiženja od 2016. godine. Onog trenutka kada je napravljen konsolidirani proračun Sisačko-moslavačke županije, dakle kada su u njega ušli izvanproračunski korisnici kao što su bolnice, domovi zdravlja, a od prošle godine i škole, došlo je do krivog knjigovodstvenog knjiženja određenih stavki i pozicija u našem Upravnom odjelu za proračun i financije. Državna revizija je, kada je pregledavala knjige, utvrdila da tu postoji krivo vođenje određenih pozicija. Temeljem tog nalaza, prošle smo godine u Županiji napravili čitav niz preporuka s kojima smo otklonili ove nedostatke. Ovog trenutka mogu reći da smo otklonili sve nedostatke koji su bili navedenih u nalazu Državne revizije. Do kraja godine uspješno smo ispravili sve pozicije i stavke krivog knjiženja i vođenja knjigovodstvenih evidencija“.

Nadalje, župan ističe kako se često spominje i dugovanje prema OB „Dr. Ivo Pedišić“. „Postoji također jedan nalaz koji govori da je Županija dobila novac, konkretno 7 milijuna i 142 tisuće kuna, od ministarstva, dakle od države, a nije prebacila taj novac prema bolnici koja grca u dugovima. Dakle, to nije točno! Sve ono, sukladno propisima, čim je dobiveno, preneseno je bolnici.“

Iako je 98,5% javne nabave provedeno bez primjedbi, Revizija je i tu ukazala na određene nedostatke, a koji su se odnosili na to da nije tražen potreban broj ponuda ili sama ponuda.  „Mislim da smo napravili jedan veliki iskorak u pogledu javne nabave, sve je transparentno. Prošle godine smo imali otprilike 70 milijuna vrijednu javnu nabavu, a 1,8% je nepravilnosti. Preporuka govori o tome da u procesu jednostavne nabave, dakle to su nabavke male vrijednosti, samo u jednom dijelu nismo imali više ponuda. Konkretno se govori o nabavci određenih aplikacija koje imamo svake godine“.

Revizija je pronašla i problem s evidencijom korištenja službenih automobila. Županija je krajem 2018. godine imala 10 službenih automobila, a za dva od tih 10 nisu postojali podaci o korištenju. „Za vozila koja su dana na 24 sata dužnosnicima, dakle županu i zamjenicima, nisu vođeni putni radni listovi. To je sada izmijenjeno pravilnikom tako da djelatnik zadužen za vođenje voznog parka vodi potrebnu evidenciju“.

Osvrnuo se potom župan i na manjak u Proračunu: „Mi taj manjak vučemo već 5 godina. Dakle, dolaskom mene na mjesto župana mi smo naslijedili određene manjkove, određena zaduženja. Naša škola u Popovači, spomenut ću, kredit od 50 milijuna kuna plus kamate 18 milijuna kuna, dakle, blizu 70 milijuna kuna, to je nešto što je nama opterećenje, a pogotovo iz razloga jer je još gotovo 20 milijuna kuna ovih sredstava utrošeno u druge svrhe, pa smo morali izdvojiti još dodatnih 10-ak milijuna kuna za završetak.“

I na kraju, istaknuo je župan kako su projekti u provedbi vrijedni 1,25 milijardi kuna, u kojima uz oko 85% bespovratnih sredstava, Županija sudjeluje s oko 15%. „Sada su u realizaciji projekti vrijedni 700 milijuna kuna, dok ostatak tek kreće. To opterećuje naš proračun! Mi smo mogli zaustaviti razvoj i ne krenuti u te projekte, ali jednostavno nismo htjeli. Nastavili smo taj niz novih projekata i želimo da se naša Županija razvija, a to itekako ima opterećenje na naš proračun. Često puta, uz taj iznos od 15% koji morate sufinancirati, morate i predfinancirati te projekte, te vam treba šest mjeseci, pa nekad i godinu dana, da dobijete povrat sredstava, a tu se taj manjak iskazuje. Pokušavamo to riješiti, vjerojatno ćemo vratiti ovaj kredit i dugoročnijom otplatom to završiti“ – zaključio je župan.