Studenti turističkog smjera Libertasa posjetili Moslavinu

Studenti turističkog smjera Sveučilišta Libertas iz Zagreba su u okviru svog posjeta Moslavini boravili na području Grada Popovače.

„Ovaj posjet organiziran je u okviru terenskih vježbi, a pored studenata iz Zagreba, među 20 sudionika ovog susreta bile su i grupe studenata iz Portugala odnosno Španjolske. Uz radni dio seminara, okrugli stol i radionice održane u prostoru Vimal Akademije u Moslavačkoj Slatini, studenti su u pratnji svojih profesora obišli nekoliko kulturnih i povijesnih znamenitosti na moslavačkom području“ – ističe Marko Jurakić iz Vimal Akademije.  

Organizacija ovih terenskih vježbi predstavlja pripremu za međunarodnu Konferenciju za razvoj ruralnog turizma, koja će se u Popovači održati u svibnju ove godine.

Turističke resurse Moslavine i djelatnost LAG-a Moslavine studentima je predstavila voditeljica ove Lokalne akcijske grupe  Anica Lenart, dok ih je sa samom Popovačom ukratko upoznao gradonačelnik Josip Mišković izrazivši im dobrodošlicu i ugodan boravak na ovom području.