SMŽ objavila Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva

Sisačko-moslavačka županija objavila je Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna SMŽ.

Javnim natječajem Županija želi pružiti dodatni poticaj udrugama i organizacijama civilnog društva stvaranjem uvjeta koji će doprinijeti zadovoljavanje potreba članova zajednice, buđenju osjećaja ponosa i pripadnosti, stvaranju razvojnih potencijala i podizanje kvalitete života.

Prijedlozi programa/projekata po ovom Javnom natječaju mogu se podnositi u okviru promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite i promicanja ljudskih prava te unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Također financirat će se i programi/projekti koji osnažuju djecu i mlade za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu, razvijaju i promiču kulture, vjerske baštine i  kulturni amaterizam, kao i oni koji se odnose na promicanje vrijednosti u tehničkoj kulturi, povećanje životnih standarda umirovljenika i osoba treće životne dobi, razvoj i promicanje športa, jačanje i poticanje na multimedijalne aktivnosti, razvoj dobrovoljnog vatrogastva, jačanje i razvoj gospodarskih, poljoprivrednih i turističkih aktivnosti. Također potiče se i prevencija bolesti i zdravstvena zaštita, knjižnična i nakladnička djelatnost, te ostala područja od značaja na razvoj civilnog društva i zadovoljavanje javnih potreba u ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim aktima Županije.

Ukupna vrijednost Javnog natječaja iznosi 1.300.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna. Korisnici mogu prijaviti i ugovoriti najviše dva programa/projekta u sklopu ovog Javnog natječaja.

Javni natječaj za podnošenje prijedloga programa/projekata otvoren je do iskorištenja planiranih sredstava za donacije i pokroviteljstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnoj stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr.