Grad Popovača objavio Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače objavila je Javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2020. godinu.

U Proračunu Grada Popovače za 2020. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, odnosno razvoju i promicanju sporta, definiranih prioritetima utvrđenima od strane Zajednice sportskih udruga Grada Popovače.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Popovače za sufinanciranje programa u području sporta u 2020. godini iznosi 875.000,00 kuna, a za Tekuće donacije sportskim društvima te za Kapitalne donacije sportskim društvima.

Zajednica sportskih udruga Grada Popovače poziva sportske udruge sa sjedištem na području Grada Popovače, članice Zajednice, da prijave za sufinanciranje programe/projekte koji doprinose zadovoljenju javnih potreba u sportu na području Grada Popovače za 2020. godinu.

Detalje Javnog poziva i obrasce za prijavu sportske udruge mogu pronaći na mrežnoj stranici Grada Popovače www.popovaca.hr

Rok za podnošenje prijave programa/projekata je do 17.01.2020. godine.