Raspisan Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu

Na temelju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je na 17. sjednici održanoj 19. prosinca 2019. godine donijela  Odluku o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za: ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju; ulaganja u preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda; razvoj ekološke poljoprivredne proizvodnje; okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta; edukacija i stručno osposobljavanje; analiza tla; unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu koje se odnosi na proizvodnju uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mesa i mlijeka; rasplodne licencirane bikove za prirodni pripust; izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i kobile hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak, krmača i nerastova banijske šare svinje); uzgojno valjanih nazimica; očuvanje pčelinjeg fonda.

Prihvatljivi korisnici su poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije.

Tekst Poziva, kao i svu ostalu dokumentaciju možete pronaći na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije, www.smz.hr. Javni poziv otvoren je do 29. veljače 2020. godine.