Promjene u naplati parkiranja za stanare zgrada

Gradsko vijeće Kutine jučer je održalo posljednju ovogodišnju sjednicu na kojoj je usvojen rebalans proračuna za tekuću godinu. Cilj rebalansa je usklađivanje proračunskih pozicija sukladno prihodima koji su realni u ovoj godini. „Htjeli smo u ovom rebalansu prikazati sredstva koja nismo dobili budući da će se ti projekti raditi u idućoj godini, te će ih popratiti i ta sredstva. Proračun je sa 202 mln kn smanjen za 36 mln kn zbog tog što sredstava  pomoći iz EU i ministarstava trebaju doći nagodinu kada se budu radili ti projekti. Povećana su nešto sredstava za socijalu jer je tu bilo potreba, stipendije učenika, jednokratne pomoći obiteljima…“, rekao je pročelnik Ivan Crnac obrazlažući rebalans proračuna za 2019.
  

Vijećnici su jučer izglasali i kreditno zaduženje Grada Kutine koje je namijenjeno za rekonstrukciju Doma u Banovoj Jarugi namijenjenoj u prvom redu za tamošnji dječji vrtić u iznosu od 3.126.000 kn na rok od 5 godina kod PBZ-a.   

 Naknadno je ubačena točka dnevnog reda o izmjenama u naplati parkiranja kod stambenih zgrada. Stanari zgrada na nedostatak parkirnih mjesta kod svojih zgrada za koja imaju plaćenu godišnju kartu žale se već godinama. Naime ta mjesta često im zauzimaju građani koji tu ne stanuju, već žele biti parkirani što bliže odredištu. Gradonačelnik Zlatko Babić nakon razgovora obavljenih sa stanarima zgrada koji imaju problem predložio je produženje naplate parkiranja kod stambenih zgrada do 20 sati, kao i smanjenje cijene godišnje karte za stanare zgrada. „Htjeli smo na taj način napraviti neko kompromisno rješenje. Nažalost bilo bi najbolje usmjeriti parkiranje na veliko parkiralište u Školskoj ulici pored Trga dr. Franje Tuđmana što je samo nekoliko koraka dalje. Pratit ćemo stanje na terenu u dogovoru s predstavnicima stanara i ako bude trebalo pristupiti i novoj izmjeni kako bi ovaj problem bio riješen“, rekao je gradonačelnik.
Vijeće je usvojilo i odredbu o uvođenju IV. komunalne zone uz tri postojeće, koja bi bila i najjeftinija. Tako su koeficijenti za obračun komunalne naknade 1 kn za I. zonu, 0.70 za II. zonu, 0,55 za III. zonu i 0,20 za IV. zonu.
Predložena izmjena i dopuna u skladu je s Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma od 2013.-2020. koju je Vlada RH donijela 2012. godine i taj je korak poduzela većina jedinica lokalnih samouprava. Uz Akcijski plan za uključivanje Roma gradonačelnik ističe i činjenicu da se naselje nalazi uz samu komunalnu deponiju, što je također jedan od faktora.  


    Oko ovog prijedloga bilo je rasprave te su vijećnici Dražen Burić (HSP) i Ivica Glibo (MOST), kao i vijećnik Dragutin Vagner (HSS) ukazali na činjenicu da bi se ova odredba trebala odnositi i na stanovnike primjerice Kutinice, Mikleuške ili Međurića koji su udaljeni 15 km, ili pak na stanovnike Krča koji se nalaze uz samu Petrokemiju, te da bi oni trebali jednako ući u IV. zonu komunalne naknade.
Većinom glasova ova je odredba usvojena, a komunalna naknada obvezujuća je za 118 domaćinstava južnog dijela Radićeve ulice.
  

Vijećnici su usvojili i odluku o koeficijenatima zaposlenih u upravnim tijelima gradske uprave. Potreba za usklađivanjem koeficijenata, kako je rekao gradonačelnik, vezana je uz klasifikaciju radnih mjesta, sistematizaciju, opseg poslova, jer je došlo i do promjena u broju odjela Gradske uprave i opisima poslova. U raspravi o ovoj temi nezavisnu vijećnicu Anu Balaško zanimalo je postoje li kriteriji ocjenjivanja zaposlenika i njihovih rezultata, što je i na tragu njezinog pitanja na aktualnom satu o sistematizaciji radnih mjesta u Gradskoj upravi. Vijećnica Liste birača, Irena Vdović, postavila je pitanje je li se razgovaralo sa Sindikatom i o povećanju koeficijenata ostalim djelatnicima gradske uprave, dok je nezavisni vijećnik Dražen Kinderman ukazao na to kako bi naknada predsjednicima Mjesnih odbora trebala ići selektivno, jer neki predsjednici MO rade puno više od ostalih, te bi se to tako trebalo i vrednovati. Vijećnica Vdović u raspravi je ukazala i na nizak koeficijent odgajateljica u vrtiću, s čime se gradonačelnik složio. Materijalna prava u ovoj ustanovi istaknuta su kao nešto što treba rješavati , te će se ova tema zasigurno još naći na dnevnom redu Gradskog vijeća.


  Od ove sjednice u Gradsko vijeće vratila se vijećnica Barbara Mihaljević (SDP). Nju je u vrijeme njezinog mandata u mirovanju mijenjao vijećnik Miodrag Mišljen, koji je međuvremenu prešao u stranku 365 Milana Bandića. Vraćanjem Barbare Mihaljević stranka 365 MB ostala je bez jednog vijećnika i sada broji tri vijećnika.