Prihvaćen rebalans Proračuna SMŽ

Na 17. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije na Dnevnom redu koji se sastojao od 27 točaka nalazio se i Aktualni sat. Tijekom njega aktualizirane su teme vezane uz Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, sastanak Vlade RH sa županima, predstavnicima Udruge gradova i općina, potpisivanje ugovora o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u području poljoprivrede, radovima na izgradnji Središnjeg paviljona u sisačkoj OB „Dr. Ivo Pedišić“, radovima na energetskoj obnovi u NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača. Također, aktualizirane su i teme vezane uz potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih nacionalnih i EU sredstava, isplati financijskih sredstava prema korisnicima u Gradu Kutini te prvoj milijardi uspješno apliciranih projekata.

Dodajmo i kako je Županijska skupština velikom većinom glasova, sa samo dva glasa protiv i jednim suzdržanim, prihvatila Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu.