Čestitka gradonačelnika Grada Popovače Josipa Miškovića

U povodu božićnih i novogodišnjih blagdana gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković sugrađanima je uputio čestitku uz osvrt na postignute rezultate u 2019. godini.

“Cijenjeni sugrađani,

osvrčući se na ukupne postignute rezultate,  godinu koju ispraćamo možemo ocijeniti  uspješnom.  Glavnina aktivnosti lokalne uprave bila je usmjerena na nastavak već započetih te pokretanje novih razvojnih projekata od općeg interesa za Grad Popovaču.

Kada govorimo o kapitalnim projektima, prije svega moramo istaknuti radove na proširenju Dječjeg vrtića u Popovači vrijedne preko 12 milijuna kuna  koji teku planiranom dinamikom.  Projektom, koji će osigurati značajno kvalitetnije uvjete za boravak u popovačkom vrtiću čiji postojeći kapaciteti više ne zadovoljavaju aktualne potrebe, dogradit će se novo krilo vrtića na dvije etaže ukupne bruto površine 1.057,46 m² koje je u konstruktivnom smislu cjelina za sebe, a u funkcionalnom povezano s postojećim vrtićom. Planirano je i uređenje 422,58 m² kolnih površina i parkirališnih površina.  Sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan je Ugovor za sufinanciranje uređenja Tržnice, projekta prijavljenog na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 odnosno za potporu u sektoru lokalna infrastruktura. Procijenjeni iznos potpore je 5,1 milijun kuna, a projektom će se obuhvatiti rekonstrukcija dijela zgrade, izgradnja nadstrešnice i izvedba platoa otvorenog dijela tržnice. Ukupna vrijednost ove investicije je 5,2 milijuna kuna, a razlika se odnosi  na izgradnju pristupne prometnice koja se smatra neprihvatljivim troškom te će je Grad financirati samostalno.

Tijekom 2019. godine realizirana je 4. faza izgradnje pješačke staze u Gornjoj Jelenskoj, a završena je i rekonstrukcija ceste Potok- Okoli koja je obuhvatila rekonstrukciju i proširenje postojećeg asfaltnog kolnika s uređenjem bankina ove ceste u ukupnoj dužini oko 2,5 km, a širine 5m. Grad Popovača je iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za realizaciju ovog projekta ostvario bespovratnu potporu u iznosu od 1,7 milijuna kuna. Izvršeni su i radovi na uređenju Pučkog doma Voloder koji su obuhvatili rekonstrukciju dotrajalog krovišta koje se nalazi nad kuhinjom i sanitarnim čvorom, saniranje stropova u sanitarnom čvoru, rješavanje problema odvodnje i poda te uređenje kuhinje koja je opremljena i novom opremom kako bi zadovoljila potrebe korisnika ovog objekta. U ulici Ribnjača i naselju Moslavačka Slatina nastavljeni su radovi na izgradnji distributivnog vodovoda i hidrantske mreže – 3. faza u dužini od 1117 metara, a realizirana je i izgradnje plinske mreže u ulicama Ribnjača i Sv. Huberta u dužini 1600 m. Izvršena je rekonstrukcija krova na planinarskom domu u Moslavačkoj Slatini, kao i radovi na popovačkom groblju koji su obuhvatili izmještanje odlagališta otpada s groblja, izradu nove panel ograde oko groblja (nakon što je uklonjena oštećena živica), izgradnju nove ulazne rampe te proširenje javne rasvjete potrebne za press kontejnere i jednog dijela groblja. Ovih dana dovršeni su i radovi na zamjeni postojećih žarulja javne rasvjete novim, LED žaruljama na čitavoj dionici prometnice 3124 od silaza s autoceste u Popovači do granice sa gradom Kutinom, čime su stvoreni uvjeti za cjelonoćni rad iste. Tijekom protekle godine nastavljena je i sustavna skrb o sportskim terenima na području Grada Popovače. U tom smislu ističe se projekt rekonstrukcije Nogometnog igrališta u Voloderu, kao i završetak izgradnje armirano- betonskih tribina s čeličnom nadstrešnicom u Športskom parku Moslavac u Popovači, gdje je uređeno i rukometno odnosno košarkaško igralište. Ovi radovi  obuhvatili su iskop, pripremu podloge i ugradnju rubnjaka odnosno potrebnu sanaciju na postojećim površinama te samo asfaltiranje. Površina koja je asfaltirana na košarkaškom igralištu veličine je 260m², dok je rukometno veličine 990m².

U okviru osvrta na najznačajnije projekte koji su obilježili 2019., ističu se  i radovi na izgradnji sustava zaštite naselja Donja Jelenska i Stružec od poplava. Sa zadovoljstvom možemo istaknuti da je nastavljen kontinuitet realizacije Proračuna Grada Popovače što jasno svjedoči o realnom i odgovornom planiranju. Zahvaljujući tome uspješno su zadovoljene i sve izražene potpore u segmentu društvenog života zajednice, kao i one gradskih ustanove- Dječjeg vrtića i Knjižnice i čitaonice Popovača. Značajna sredstva osigurana su za podršku gospodarskoj djelatnosti kao i povećanje zdravstvenog standarda na ovom području, ali i za programe iz područja socijalne skrbi u cilju pomoći socijalno najugroženijim građanima. Posebna pažnja posvećena je potrebama najmlađih. Pored financiranja prehrane odnosno subvencije prijevoza te smještaja u učeničkim domovima i dodjele učeničkih i studentskih stipendija,  po prvi put proveden je i postupak dodjele tzv. vaučera za sufinanciranje udžbenika, dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava i školskog pribora učenicima osnovnih škola na ovom području.

Temeljem pokazatelja u prethodnom razdoblju, Plan Proračuna okvirno je definiran na jednakoj razini. Određena povećanja  predviđena su u segmentu djelatnosti Dječjeg vrtića Popovača zbog povećanja kapaciteta i očekivane potrebe za novim zapošljavanjima u toj ustanovi, kao i kod Knjižnice i čitaonice Popovača zbog planiranog proširenja opsega aktivnosti.

Planirane potpore i pomoći društvima u vlasništvu i suvlasništvu omogućit će realizaciju zajedničkih projekata i osigurati bolji standard života u Gradu Popovači. Proračunom za 2020. godinu planira se daljnje ulaganje u nabavu nove opreme za Komunalne servise Popovača d.o.o., a u cilju stvaranja uvjeta za samostalno zbrinjavanje otpada na području Grada Popovače.

Predviđena su i određena povećanja u segmentu potpora županijskom proračunu, a što se prije svega odnosi na sudjelovanje Grada Popovače u sufinanciranju energetske obnove područnih škola u naseljima Donja i Gornja Gračenica te Osekovo. Za iduću godinu planirano je i sufinanciranje jednog djelatnika Ispostave Zavoda za javno zdravstvo čije se otvaranje očekuje u Domu zdravlja Popovača, a  u cilju povećanja kvalitete i opseg zdravstvenih usluga te smanjenja troškova putovanja građana u te ustanove u Kutini odnosno Sisku. Dodatnim povećanjem sredstava za zdravstvo i socijalnu skrb nastoji se unaprijediti i kvaliteta zdravstvene zaštite na prostoru grada ulaganjem u novu dijagnostičku opremu, produljenjem rada fizijatra te nastavkom financiranja laboratorijskih usluga u Neuropsihijatrijskoj bolnici Popovača za hitne pretrage. Planira se i nastavak zajedničkog ulaganja u obnovu cesta na prostoru grada kojima upravlja Županijska uprava, a Grad će u cilju povećanja obrazovnog standarda na svom području sufinancirati rad pomoćnika u nastavi kao i nastavnog osoblja za rad u programu produljenog boravka.

Iako su u značajnoj mjeri izostale planirane pomoći kapitalnim projektima iz domaćih i stranih fondova te dosada iznose tek oko 30%, svi projekti koji su prijavljeni za financiranje iz državnih ili EU fondova, uvršteni su u plan Proračuna za 2020. godinu. Financijsko izvješće potvrđuje da su porezni prihodi u porastu što možemo tumačiti kao oporavak gospodarstva na prostoru grada Popovače.  Kada je riječ o kapitalnim infrastrukturnim projektima, Proračunom za 2020. planiraju se investicije  vezane uz sufinanciranje nacionalnih i EU fondova- završetak dogradnje Dječjeg vrtića Popovača, uređenje tržnice u Popovači, završetak sportskog igrališta u Voloderu, projekti  izgradnje pješačkih staza u Strušcu, Gornjoj Jelenskoj, Popovači, Potoku  i Podbrđu.

Plan Proračuna Grada Popovače za 2020. godinu predviđa i dio potpora od Hrvatskih voda i sredstava naknade za razvoj prikupljenih u Moslavini d.o.o., te se planira završetak izgradnje vodovodne mreže u naselju  Moslavačka Slatina sa odvojcima, proširenje vodovodne mreže u  Podbrđu, Gornjoj Gračenici (Mramorska)  te izgradnja kanalizacije u Polakovoj, Pergošićevoj i Radničkoj ulici. Iduće godine planira se i potpis Ugovora za projekt  Aglomeracije Popovača. Proračunom za 2020. godinu planira se i proširenje plinske mreže u naseljima Ravnik, Moslavačka Slatina i Donja Jelenska kao i u Ulici Stari put u Gornjoj Gračenici. Pored redovnog održavanja komunalne infrastukture , tijekom  iduće godine planiraju se ulaganja u uređenje nerazvrstanih cesta  asfaltiranjem  dva kilometara  prometnica.

Budući je Grad Popovača jedan  od osam hrvatskih gradova kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo Odluku o područjima za moguće proširenje provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova (u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.), tijekom iduće godine očekuje se i potpis predmetnog Ugovora. Intervencijskim planom koji je dostavljen Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU obuhvaćeno je 23 infrastrukturna projekta za koje je već ishođena sva potrebna dokumentacija ili je ista u fazi ishođenja ( Izgradnja Dječjeg vrtića u Voloderu, Izgradnja novog Vatrogasnog centra DVD- a Stružec i Vatrogasnog doma u Gornjoj Jelenskoj, Izgradnja pješačko – biciklističkih staza na području grada Popovača, Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, Izgradnja sustava odvodnje na području grada Popovača, Park Voloder s objektom Turističke zajednice, Izgradnja šetnice uz vodotok Jelenka, Izgradnja pješačke staze Rajčevac u naselju Popovača, Proširenje Ulice braće Weiss u naselju Popovača, Unaprjeđenje komunalne infrastrukture kroz izgradnju mosta preko Jelenske ( faza II projekta izgradnja prometnice Kolodvorska- Sisačka), Uređenje Trga I u Popovači, Izgradnja kampa rimska vila uz autocestu, Izgradnja novog vatrogasnog centra javne vatrogasne postrojbe Grada Popovače, Uređenje tradicijske okućnice, Uređenje parka šetnica Popovača, Proširenje komunalne infrastrukture poduzetničke zone Mišička, Rekonstrukcija Doma kulture Popovača, Rekonstrukcija mosta preko potoka Obžev Stružec, Rekonstrukcija pješačke staze Popovača – Gornja Gračenica, Rekonstrukcija raskrižja Sisačke ulice i Trga grofova Erdödyja u Popovači, Izgradnja vinske ceste Ulice Škrleta – Popovača, Rekonstrukcija zgrade „Hrvatski dom“, Spojna cesta Sisačka ulica – Kolodvorska ulica u Popovači  (faza III. od Sisačke ulice do vodotoka Jelenska), Športsko- rekreacijski centar Popovača, Tematsko-kulturni dom Voloder). Ukupna vrijednost izvedbe tih infrastrukturnih, društvenih i gospodarskih projekata planira se u iznosu od oko 150 milijuna kuna.

Rezimirajući naš rad u proteklom razdoblju zajedno s osvrtom na najznačajnije ciljeve koje smo definirali za nadolazeći period, zahvaljujem na suradnji svima koji su kroz svoj angažman dali doprinos kvalitetnom funkcioniranju i daljnjem razvoju sredine u kojoj živimo. 

U očekivanju božićno- novogodišnjih blagdana, u ime svojih suradnika i u svoje osobno ime svim građankama i građanima Grada Popovače želim obilje zdravlja, mira, radosti i uspjeha!”