Kao novi upravni odjel Grada Kutine osniva se Ured gradonačelnika

Gradsko vijeće Kutine na 24. je sjednici usvojilo Izvještaje o radu kutinskih osnovni škola i Dječjeg vrtić Kutina te je na prijedlog gradonačelnika usvojena Odluku o novom ustrojstvu upravnih tijela Grada Kutine. Uz dosadašnjih 6 upravnih odjela ovom se odlukom kao upravni odjel ustrojava Ured gradonačelnika Kutine
Novi će upravni odjel preuzeti dio poslova upravnih odjela za Opće poslove, gospodarstvo i financije, rekao je gradonačelnik predstavljajući svoj prijedlog članovima Gradskog vijeća Kutine. „Pokazala se potreba da dio poslova bude izravno u doticaju s gradonačelnikom. Ovakva praksa je i u drugim gradovima kako bi bili učinkovitiji. Tako će novi upravni odjel, Ured gradonačelnika preuzeti poslove suradnje s državnim tijelima, informacijskog sustava, zaštite na radu i protupožarne zaštite, civilnu zaštitu i javnu nabavu.“, pojasnio je gradonačelnik Zlatko Babić.
Obrazlažući prijedlog novog ustrojstva gradske uprave gradonačelnik Kutine rekao je kako nije zadovoljan rezultatima gospodarske obnove Kutine.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Kako bi se postigli bolji rezultati u gospodarskoj obnovi i privlačenju investitora zato će novi upravni odjel Ured gradonačelnika u fokusu svog rada imati promidžbu gospodarstva i gospodarskih potencijala Grada Kutine.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Vijećnici SDP-a uoči rasprave o prijedlogu gradonačelnika za osnivanje novog upravnog odjela, Ureda gradonačelnika zatražili su stanku nakon koje se u ime Kluba SDP-a članovima Gradskog vijeća obratila Dara Bursik.

Dara Bursik (SDP), članica GV Kutine

Vijećnici SDP-a napustili su sjednicu Gradskog vijeća, jer nisu željeli sudjelovati u donošenju odluke o osnivanju Ureda gradonačelnika. Njihovom stavu pridružili su se i vijećnici HSS-a, Stranke 365 Milan Bandić i vijećnice s nezavisne liste.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić obrazlažući prijedlog osnivanja Ureda gradonačelnika naglasio je kako novi Upravni odjel neće utjecati na povećanje proračuna koji je trenutno za iduću godinu projiciran u visini 193,5 mil. kn te je dodao kako neće biti ni novih zapošljavanja u gradskoj upravi Kutine.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Prijedlog gradonačelnika o osnivanju novog upravnog odjela, Ureda gradonačelnika vijećnici vladajuće koalicije usvojili su sa 12 glasova za.

URED GRADONAČELNIKA obavljat će poslove koji se odnose na: – administrativne i tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, njegovih zamjenika i njihovih radnih tijela; – poslove odnosa s javnošću, prezentaciju i promidžbu Grada, protokolarna i prigodna primanja; organizaciju svečanih sjednica Gradskog vijeća i ostalih ceremonijalnih i posebnih svečanih prigoda; – postupke javne nabave iz djelokruga Grada Kutine i proračunskih korisnika (priprema plana nabave, izrada dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, koordinacija i provedba postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, izrada godišnjih izvješća o javnoj nabavi) te koordinacija i provođenje postupaka jednostavne nabave za Grad; – vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Grada; – suradnju Grada s drugim jedinicama lokalne samouprave, organizacijama, ustanovama i udrugama u inozemstvu (sporazumi o suradnji i prijateljstvu, sudjelovanje u međunarodnim programima); – zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu i civilnu zaštitu; – razvoj, nadzor i održavanje informacijskog sustava; – ostvarivanje prava na pristup informacijama; – zaštitu osobnih podataka; – vođenje evidencije o korištenju službenih vozila Grada te evidencije o službenim putovanjima službenika – i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća