Izložba o povijesti moslavačkog vinogradarstva

U Velikoj čitaonici Hrvatskog državnog arhiva u Sisku otvorena je izložba „Moslavačko vinogorje – višestoljetna tradicija vinogradarstva“, autora Dinka Džaje. Džajo je koristio arhivsku građu, fotografije, zemljopisne karte, isječke iz novina te predmete vezane uz vinogradarstvo i vinarstvo. U postavljanju izložbe pomogao mu je i Muzej Moslavine u Kutini, KUD Moslavec iz Volodera te nekolicina pojedinaca. Izložba prikazuje Moslavinu kao kraj duge vinogradarske tradicije gdje su vinovu lozu donijeli Rimljani, a u srednjem vijeku vinogradarstvo poticali garićki pavlini. Poseban osvrt je na Prvu hrvatsku vinarsku zadrugu moslavačkih vinara, osnovanu 1911. u Voloderu iz koje je nastalo poduzeće „Moslavačko vinogorje“, nositelj vinarstva tijekom 20. st. Arhiv tog poduzeća je preuzet, ali zbog stečaja nije u cijelosti sačuvan. Izložba govori i o „Voloderskoj jeseni“, tradicionalnoj moslavačkoj priredbi posvećenoj berbi grožđa koja se od 1967. održava u Voloderu. Zanimljivo je da se pri tome koriste članci i fotografije iz Moslavačkog lista: feljton prof. Marka Bedića o povijesti vinogradarstava u Moslavini, članci dr. Dražena Kovačevića i novinara Rudolfa Krznarića koji je najviše pisao o „Moslavačkom vinogorju“ i „Voloderskoj jeseni“. Izložba se održava u sklopu Tjedna arhiva koji se u Hrvatskom državnom arhivu u Sisku održava svake godine od 1998. (I.G.)