Moslavački list: Intervju s kutinskim gradonačelnikom Zlatkom Babićem

U mjesecu obilježavanja Dana grada Kutine porazgovarali smo s gradonačelnikom Kutine, Zlatkom Babićem. Kako vidi razdoblje u proteklih godinu dana, te kakvi su planovi za naredno razdoblje pročitajte u razgovoru koji slijedi.

Studeni je mjesec obilježavanja Dana grada Kutine. Na što biste stavili naglasak u jednogodišnjem razdoblju koje je iza nas.

Tijekom ovih godinu dana naglasak je stavljen na poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva. Ponajprije treba istaknuti projekt Poduzetničkog inkubatora koji je završen i koji je postao dom start up tvrtkama, a trenutno se radi na tome da se na istom mjestu otvori i Centar za izvrsnost. Uz to radi se i na projektu za Industrijsko-logističku zonu koja će biti u središtu naših nastojanja za gospodarskom revitalizacijom, tu je i izgradnja prve faze obilaznice koja je omogućila pristup toj zoni, i nastavili smo prethodno obustavljenu izgradnju magistralne vodovodne mreže. S druge strane, bitan nam je društveni život naših sugrađana ali i prigradska naselja. U suradnji sa Županijom smo ljeto iskoristili kako bi se sanirale i obnovile ceste u našim ruralnim i prigradskim naseljima, te smo poduzeli aktivnosti za rekonstrukciju društvenih domova u nekoliko gradskih i ruralnih naselja, s ciljem povratka života u naselja i pružanje adekvatnog, uređenog centralnog mjesta za druženje i održavanje svojih aktivnosti.

Kutina je svrstana u sam vrh gradova u RH po ulaganju u obrazovanje. Kolike su to investicije i u kojoj je mjeri unaprijeđen standard kutinskih učenika?
Grad Kutina i ove godine pomaže u financiranju udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za što je u Proračunu Grada Kutine osigurano 1.300.000,00 kn. Grad Kutina već drugu godinu osigurana novčana sredstva za radne bilježnice i školski pribor u visini od 450 kuna za učenike od 1.- 4. razreda, a učenicima od 5.- 8. razreda sa 750,00 kuna. Uz to, radi se na energetskim obnovama škola i vrtića. Kako ne bi sve ostalo samo na „tehničkim mjerama“, trudimo se i na druge načine unaprijediti standard naših učenika i vrtićanaca. Od jeseni ponovo nastavljamo sa uspješnom matematičkom ligom koju smo započeli u prošloj školskoj godini kroz 5 kola i polučili izvrsne rezultate. Rezultati su posljedica predanog i nesebičnog rada svih profesora matematike u našim osnovnim školama, Zajednice tehničke kulture ali i ostalih nastavnika i volontera. Natjecanja su bila u svih 5 osnovnih škola u 5 kola sa preko 250 učenika. Pokazalo se da matematika nije bauk, a djeca su uz druženje, postigli zaista izvrsne rezultate. Grad Kutina i ove godine sufinancira prijevoz učenika srednjih škola njih oko 250 koji do škole putuju autobusom ili vlakom te trošak koji roditeljima ostaje je u visini od oko 5% od ukupnog iznosa mjesečne karte. Svi učenici koji putuju na školovanje iz Kutine u Sisak, Garešnicu, Ivanić Grad, Novsku, Petrinju, Novu Gradišku ostvaruju pravo na subvenciju. Kao i učenici koji koriste javni prijevoz. Prije početka nove školske godine postavljena je i nova horizontalna prometna signalizacija u blizini škola , te je pojačano ulaganje zbog veće sigurnosti djece u prometu.

Razvoj gospodarstva prioritet je koji ističete. Jeste li zadovoljni prilikama u gospodarstvu i s kojim mjerama Grad potiče razvoj poduzetništva?

Grad Kutina u protekle godine intenzivno ulaže u razvoj investicijskog okruženja za potrebe poduzetništva i razvoj gospodarstva na području Grada Kutine. Uz značajna ulaganja u infrastrukturu s najvećim naglaskom u poslovnim zonama u kojima stvaramo pozitivno poslovno okruženje osiguravamo sve potrebne uvjete, odnosno pristupne ceste, odvodnju, vodovod, rasvjetu, energente. Za pokretanje i održavanje postojećih poslovnih djelatnosti omogućili smo prodaju zemljišta u vlasništvu grada po povlaštenim cijenama, te oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade slijedećih 5 godina. Grad Kutina je za potrebe poduzetnika preuzeo ured za izdavanje dokumenata za građenje, kako bi, uz pravovremeno usklađivanje prostorno planske dokumentacije za potreba razvoja gospodarstva, stavio u prioritet i ubrzao izdavanje tehničkih dokumenata za građenje za potrebe investitora i realizacije novih investicija. Želim  skrenuti pozornost na najveću snagu i potencijal Grada Kutine, a to je naša Industrijsko logistička zona kojom smo uz postojeću magistralnu infrastrukturu, stvorili preduvjete za privlačenje srednjih i velikih industrijskih kompleksa na površini od 100 ha zemljišta u 100% vlasništvu grada Kutine. Uređena prostorno planska dokumentacije, te blizina velikih postrojenja daju jednu vrstu garancije za pozitivnu poduzetničku klimu u Gradu Kutini. Tijekom 2018. godine putem EU fondova realizirali smo  projekt izgradnje Poduzetničkog inkubatora PUNK te danas gotovo 30 obrtnika i malih poduzetnika koristi povlastice istoga inkubatora, od prihvatljive cijene zakupa uz kompletno tehnički opremljene urede do korištenja konferencijskih dvorana i komunikacijskih skype soba. Osiguravamo bespovratne potpore za mikro poduzetnike za ulaganje u opremu i novozapošljavanje, do subvencije kamata na poduzetničke kredite za male i srednje poduzetnike.

Projekt Aglomeracije jedan je od najvećih u povijesti Kutine. Što on uključuje i kojom dinamikom će se realizirati?

Aglomeracija je iznimno važan projekt kroz koji ćemo uložiti u sustav vodoopskrbe i odvodnje 500 miliona kuna. Projekt obuhvaća izgradnju biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, novi uređaji za kondicioniranje vode, te kompletnu rekonstrukciju i izgradnju novih vodnih građevina na području Grada Kutine. Projekt obuhvaća izgradnju gotovo 50 kilometara nove vodovodne infrastrukture, rekonstrukciju 28 kilometara postojećeg vodovodnog sustava, izgradnju 38 kilometara novog sustava javne odvodnje i rekonstrukciju 13,3 kilometara postojećeg, te nadogradnju uređaja za pročišćavanja otpadnih voda. Realizacija ovog projekta omogućit će priključenje gotovo 5 tisuća stanovnika na vodoopskrbnu mrežu i 4,5 tisuća stanovnika na sustav za odvodnju. Intenziviran početak radova očekuje se na proljeće slijedeće godine.

Koje su investicije u Kutini trenutno u tijeku i kada će biti završene? 
U tijeku je priprema tehničke dokumentacije za građenje kompletne infrastrukture za potrebe Industrijsko logističke zone i to od izgradnje trafostanice do pristupne ceste , plinovoda, rasvjete, odvodnje. U izgradnju istoga planira se uložiti gotovo 10 mil kn te zbog povoljnog eoprometnog položaja očekujemo privlačenje velikih investicija. U planu je i proširenje postojećeg Poduzetničkog inkubatora PUNK u sklopu kojeg će zaživjeti i Centar izvrsnosti za mlade. U svrhu rješavanja pristupačnosti osobama s invaliditetom ugrađeno je dizalo na zgradi POU a izrađena je projektna dokumentacija za sljedeće dizalo koje će se ugraditi na zgradi Vatrogasnog doma Kutina. Završena je energetska obnova svih osnovnih škola osim OŠ Zvonimira Frank. Završena je energetska obnova vrtića Neven te je u tijeku energetska obnova vrtića Maslačak. Osim navedenog, u tijeku je i energetska obnova Gradske uprave. Izrađeno je projektno rješenje za izgradnju smještaja za životinje u Kutini koja će se nalaziti južno od ILZ Kutina. Prionuli smo sanaciji trijema u Crkvenoj ulici 52A te smo spasili od urušavanje naše kulturno dobro. Bitno je napomenuti da je ishođena građevinska dozvola za izgradnju novog vrtića u Kutini. Kako bismo djeci omogućili kvalitetniji i ugodniji boravak u vrtićima, uredili smo dječja igrališta Maslačak i Neven a u tijeku je provedba projekta kojim će se izgraditi novo dječje igralište u Kutinskoj Slatini. U tijeku je izgradnja reciklažnog dvorišta te provedba projekta rekonstrukcije društvenog doma Banova Jaruga sa dogradnjom dječjeg vrtića. U tijeku je provedba projekta uređenja poučne staze Turski stol te je izvršena obnova Kluba mladih Baraka. Bitno je napomenuti kako je većina projekata sufinancirana sredstvima Grada Kutine i iz sredstava Europske Unije i iz nadležnih ministarstava. Govorimo o projektima vrijednima više milijuna te bez pomoći EU i ministarstava Grad Kutina ne bi u skorašnjoj budućnosti mogao sam isfinancirati sve projekte.

Kako grad stoji s infrastrukturom, prije svega cestama i kakva je suradnja sa ŽUC-om, te koji su prioriteti?

U cestovnu infrastrukturu nerazvrstanih cesta tijekom 2019. godine uloženo je 2,3 mil. kuna čime je položeno oko 4 km novog asfaltnog sloja pri čemu su obnovljeni kolnici u Kutini i okolici, te su uređene parkirališne površine u prigradskim naseljima. Sa Županijskom upravom za ceste Sisak i dalje se nastavlja suradnja kroz program pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta na našem području. Grad Kutina je tijekom ove godine iz proračuna izdvojio 1,6 mil. Kn, čime je asfaltirano više od 6 km prometnica također kroz prigradska naselja. U svrhu razvoja poduzetničkih zona realizirali smo I. fazu izgradnje prometnice koja spaja Poduzetničku zonu Kutina II i Ulicu Vladimira Preloga. Ovaj projekt vrijedan je 395.000,00 kn. U suradnji sa Hrvatskim cestama realizirali smo projekt izgradnje I. faze južne zaobilaznice Grada Kutine čijim će se dovršetkom omogućiti stavljanje u funkciju najveće gradske poslovne zone – Industrijsko logističke zone. Izvršeni su radovi na izgradnji nogostupa, staza i pješačko biciklističkih staza u ukupnoj vrijednosti većoj od 700.000,00 kn pri čemu treba istaknuti projekt šetnice uz Kutinicu (II.dio), rekonstrukciju pješačko biciklističke staze između centra 1 i centra 2, te čitav niz manjih komunalnih zahvata. Od ostale komunalne infrastrukture valja izdvojiti projekt idejnog rješenja mosta preko Kutinice (Dalmatinska-trg dr.Tuđmana), projekt mrtvačnice sa pripadajućim javnoprometnim površinama te projekt sanacije klizišta u Voćarskoj ulici u Kutini. Ukupna vrijednost ovih projekata iznosi 310.000,00 kn. Pripremljeni su projekti realizacije izgradnje vodoopskrbe kroz čitav niz projekata u gradu i prigradskim naseljima.

U Gradu Kutini tijekom godine dana održe se brojne manifestacije. Od Božićnog sajma, Biciklijade, Petrova, Kutinskog ljeta… Jeste li zadovoljni uključenošću ustanova i udruga u aktivnosti grada?

Iznimno cijenim sve napore koje naše ustanove i udruge potiču kako bi oplemenili društveni i kulturni život našeg grada. Mogli bismo reći kako u Kutini nikada nije statično, često su tu predstave, izložbe iz šireg spektra umjetnosti, edukacije i radionice uz navedene manifestacije. TZ Grada Kutine i POU Kutina kroz cijelu godinu pripremaju i provode manifestacije o kojima se trudimo informirati naše građane te pozivamo građane da u što većem broju podrže događaje.

Prisustvovali ste Međunarodnom danu starijih osoba. Nezaobilazna tema bilo je i pitanje Doma za starije i nemoćne. U kojoj je fazi projekt adaptacije doma Zlatne godine u Domu zdravlja Kutina?

Znam da je pitanje Doma za starije i nemoćne vrlo aktualno, no moram biti realan i reći da ono na čemu zasad radimo u suradnji sa Županijom je osposobljavanje prostora u bivšem domu Zlatne godine za dom koji će biti u mreži domova Sisak kao jedna ispostava. Završena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg dijela Doma zdravlja. Riječ je o složenom zahvatu i značajnim ulaganjima, a kapacitet doma je malen, no sa svih razina nastojat će se pomoći omogućiti adekvatna skrb za starije.

Kako biste ocijenili dosadašnji rad Gradskog vijeća i suradnju s Koalicijskim partnerima?

Rad Gradskog vijeća zapravo se može vidjeti i kroz nominaciju jednog od 5 gradova za najbolji grad u području demografije i obrazovanja u kategoriji srednjih gradova. Rasprave u gradskom vijeću na svakoj održanoj sjednici imaju za cilj poboljšati postojeće stanje u gradu što uspješno i čine. Koalicijski partneri uvelike su doprinijeli u svim postojećim, a i budućim projektima te kroz mandat njegujemo uspješnu suradnju. U predizbornoj kampanji fokusirali smo se na poboljšanje gospodarske klime s našim koalicijskim partnerima te velika količina mjera koje smo pokrenuli ide prema cilju realizacije da Kutine postane izuzetno razvijena poduzetnička regija.

Vaša poruka građanima uz Dan grada Kutine?

Poboljšavanjem infrastruktura potičemo sigurnost i bolju vizuru grada te samim time stvaramo veću kvalitetu življenja i pozitivniju klimu među sugrađanima. Opremanjem dječjih vrtića želimo da i naši najmlađi stanovnici imaju adekvatan prostor za učenje i igru. Napore koje ulažem u suradnji sa svojim suradnicima upotpunjuju Kutinu u njenim potencijalima kao Grad koji želi zadržati i privući mlade ljude isto tako privući investitore, ali i svima u gradu ponuditi sadržaje kako bismo potaknuli zadovoljstvo svih naših građana. U cilju nam je objediniti društveni, kulturni i poduzetnički život te obogatiti njihovu strukturu uz organizaciju raznih manifestacija kako bismo kroz cijelu godinu imali što raditi i vidjeti u Kutini. Kutina je grad svih nas i radimo s ciljem velikog napretka u svim spektrima, na nama je da u tome ustrajemo, da svoje sposobnosti i ljubav prema Kutini pretočimo u djela, za dobrobit svakog pojedinca. Koristim ovu priliku i da svim čitateljima Moslavačkog lista čestitam Dan grada Kutine.