Uređenje groblja u Maloj Ludini

Uz radove na obnovi i dogradnji Dječjeg vrtića Ludina za Općinu Velika Ludina bitni se radovi trenutno provode i na Mjesnom groblju Mala Ludina.  Sa istočne strane groblja izgrađena je staza dužine 250m, širine 3m, asfaltirana i zarubljena  betonskim rubnjacima.„Tom stazom dobili smo mogućnost da se formira novo polje, da se groblje pravilno širi, a isto tako i već postojeće polje koje je poprilično neravno sada smo izravnali i  dobili  mogućnost za formiranje 40-ak novih grobnih mjesta. Staza omogućuje i kvalitetan prilaz vozilima komunalnog poduzeća koja prazne kontejnere, jer dosad, za vrijeme kiše, to nije bilo moguće“ – pojasnio je načelnik Dražen Pavlović.

Radovi na groblju se nastavljaju.  „U planu nam je za slijedeću godinu izrada grobnih mjesta sa betonskim okvirima, koja ćemo kao takva i prodavati, a planiramo napraviti i kvalitetnu ogradu te uvesti videonadzor. S obzirom da smo imali dosta situacija u kojem je groblje devastirano, te se na njega dovozi otpad, sada ćemo i to spriječiti“ – zaključuje načelnik.

Također, planira se i obnova mrtvačnice. Uz manje obrtničke radove na fasadi i  izmjenu pločica, radovi će uključiti i sanaciju dijelova krovišta koji prokišnjavaju. Nakon dovršetka ovih radova, u skorijoj se budućnosti planira i uređenje postojećeg parkirališta na groblju, te njegovo proširenje. „Neke su predradnje već obavljene, nasut je dio parcele koji se nalazi pored ceste prema Katoličkom Selišću, pa će groblje dobiti i stotinjak novih parkirnih mjesta. Kroz godinu-dvije groblje će poprimiti novu vizuru, dostojnu naših pokojnika“ – zaključio je velikoludinski načelnik Dražen Pavlović.