U Strušcu se gradi treće kompostište u RH

Na području naselja Stružec trenutno se gradi treće kompostište u Republici Hrvatskoj. Gradonačelnik Popovače Josip Mišković naglasio je kako su krajem prošle godine organizirane javne tribine te su građani upoznati s projektom. Podsjetimo, riječ je o privatnoj investiciji koja će doprinijeti gospodarskom razvoju Popovače.

„Grad Popovača je na traženje privatnog investitora dao u zakup na 25 godina parcelu koja je u prostorno-planskoj dokumentaciji definirana da se na njoj može vršiti takva djelatnost. Smatramo da je to za Popovaču bitno, jer prije svega vrijednost tog zemljišta sada je daleko veća. Uz gospodarski objekt i subjekte koji će tamo nastati, očekuju se i nova radna mjesta. Također, treba napomenuti kako je Ugovorom definirano da će biootpad s područja Grada Popovače, kako od gospodarstvenika tako i od privatnog sektora biti besplatno deponiran u toj kompostani, što će uvelike smanjiti troškove odlaganja.“ – istaknuo je gradonačelnik Popovače Josip Mišković.

Dodajmo kako će se za rad kompostane koristiti i drvna sječka, koja će se dobiti uklanjanjem amorfe iz Lonjskog polja. Po uzoru na modele kompostane izgrađene na otoku Krku, te u Gradu Prelogu, i ova je lokalna zajednica prepoznala problem, te je odlučila napraviti civilizacijski iskorak. U osnovnim školama  i dječjem vrtiću su već provođene edukativne radionice na kojima su najmlađi naučili kako provoditi primarnu selekciju „smeća“ kod kuće i gdje ga, na ispravan način odložiti.

Završetak izgradnje kompostane očekuje se do kraja ove godine.