Općina Velika Ludina sufinancira smještaj u učeničkim domovima – otvoren Natječaj

Općina Velika Ludina raspisala je Natječaj za sufinanciranje smještaja u učeničke domove učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Općine Velika Ludina.

Pravo prijave na Natječaj imaju svi redoviti učenici srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Općine Velika Ludina. Za školsku godinu 2019./2020. sufinancirat će se 20 smještaja učenika u učeničke domove u visini 25% od pune cijene smještaja.

Prijavnicu za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima, popis dokumetacije koju je potrebno predati pri prijavi te tekst Natječaja možete pronaći na mrežnoj stranici Općine Velika Ludina.  Prijave na natječaj treba dostaviti do 30.10.2019. godine.