Mjesni izbori za područje Grada Popovače održat će se 27. listopada

Mjesni izbori za područje Grada Popovače provest će se 27. listopada, a broj članova Vijeća mjesnih odbora, uključujući i predsjednika, kreće se od pet do jedanaest, što se određuje prema broju stanovnika mjesnog odbora. Tako se za mjesne odbore u naseljima Popovača i Voloder bira jedanaest članova, za Osekovo, Potok, Stružec, Donja i Gornja Gračenica te Gornja Jelenska po devet članova, Donja Vlahinička sedam, a Ciglenica, Moslavačka Slatina, Podbrđe i Donja Jelenska po pet članova Vijeća.

Iako je riječ o najnižem nivou upravljanja lokalnom samoupravom, gradonačelnik Grada Popovače Josip Mišković istaknuo je njihovu važnost: „Ono što se pokazalo u proteklim godinama u Gradu Popovača je da su mjesni odbori itekako važni, pogotovo kod savjetodavne funkcije, a isto tako kod rješavanja nekih problema jer smo svjesni toga da ljudi koji žive u svome mjestu, u svome selu, znaju što je najbolje. Pa tako mogu istaknuti da je rad u proteklom razdoblju ovog Vijeća mjesnih odbora bio izuzetno dobar i kvalitetan, pogotovo u manjim sredinama, te je Vijeće uvelike pomoglo i prilikom rješavanja socijalnih pitanja i podjela donacija, a isto tako ključnu ulogu su odigrali i u projektu Zaželi. Oni su pronašli 120 korisnika te smo na taj način uspješno i u vrlo kratkom vremenu realizirali taj program vrijedan gotovo 5 milijuna kuna, financiran sredstvima EU, a zaposlili smo i 30 žena. To je dokaz da su nam Vijeća mjesnih odbora potrebna, te će Grad Popovača i dalje prenosti sve one ovlasti koje je moguće upravo na ta Vijeća“ – zaključio je gradonačelnik.

Trenutno je u pripremi i Proračun Grada Popovače za 2020.godinu, a upravo prijedlozi Vijeća mjesnih odbora bit će uvršteni u isti, sukladno financijskim mogućnostima.

Na kraju je gradonačelnik pozvao sve građane da izađu na izbore i izaberu članove Vijeća u svojim mjesnim odborima.