Galla Uroić iz Kutine osvojila dvostruku srebrnu medalju za inovacije

Donedavna studentica RGN fakulteta, Kutinčanka Galla Uroić, mag.ing.min., dobitnica je srebrne medalje na 17. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2019, u Zagrebu i srebrne medalje na International Warsaw Invention Show (IWIS), Međunarodnoj izložbi inovacija u Varšavi, za inovaciju pod naslovom: Unaprjeđenje numeričkog modela proračuna termičko-hidro-mehaničkih efekata na stijeni odlagališta iskorištenog nuklearnog goriva. Inovacijom se značajno poboljšava numeričko modeliranje termičko-hidro-mehaničkih svojstava odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i određivanje kvalitativnih karakteristika i funkcionalnosti odlagališta. Dokaz da su model i koncept odlagališta unutar potrebnih parametara, s gledišta zadržavanja radionuklida, u osnovi dokazuje funkcionalnost koncepta, koji je jedan od najvažnijih dijelova razvoja studije sigurnosti i demonstriranja sigurnosti odlagališta dionicima.