Dan Petrokemije u Dalmaciji

U Kaštel Lukšiću, na OPG – u Ratka Tomaša jučer je održan Dan Petrokemije, uz prezentaciju gnojidbe maslina. Mr.sc. Sanja Biškup, specijalistica za primjenu gnojiva u kutinskoj tvrtki, govorila je o utjecaju mineralnih gnojiva na randman i kvalitetu maslinovog ulja.

Uz učenike srednje poljoprivredne škole Braća Radić iz Kaštel Štafilića na Danu Petrokemije bili su i znanstvenici sa splitskog Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, koji su uzeli uzorke maslina za analizu ulja.  Na OPG – u Ratka Tomaša jučer je počela berba i prerada maslina.