Zaposli se i ti

RA Mrav na početnoj je konferenciji predstavila EU projekt Zaposli se i ti čiji je nositelj, a partneri su Veleučilište u Karlovcu, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni uredi Karlovac i Kutina, POU Kutina, SŠ Tina Ujevića Kutina i Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.
U sklopu programa izrađena su i verificirana dva nova programa osposobljavanja odrlaslih: “Prrerađivač iu proizvođač ljekovitog bilja i prirodne kozmetike” i “Grafički dizajn”. Očekivani rezultat projekta je ojačan ljudski, odnosno stručni kapacitet 42 nezaposlena pripadnika ranjivih skupina i 20 učenika srednjih škola te 5 osoba s invaliditetom s područja Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.
Projekt će se provoditi do rujna 2020. godine, a vrijednost je projekta 934 tisuće kune te je sufinanciran 100% bespovratnih sredstava iz EU socijalnog fonda kroz operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali”.