Obavijest o obustavi postrojenja za poroizovodnju amonijaka

Priopćenje za javnost iz Petrokemije DD:

Zbog tehničkog kvara Postrojenje za proizvodnju amonijaka je u obustavi koja će trajati 4. i 5. rujna.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak i buke.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.