Građani Kutine i Popovače sudjelovali u obilježavanju Dana logoraša

U obilježavanju Dana logoraša, Dana logora Knin i obljetnice prve razmjene logoraša u Tepljuhu u Kninu 13. kolovoza su sudjelovali građani Kutine i Popovače. Odlazak u Knin organiziralo je Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, podružnica Sisačko-moslavačke županije.

U Kninu su u vrijeme Domovinskog rata fuknkcionirala četiri logora: Stara bolnica, Kula, Vojarna i logor Golubić, uz više manjih logora.

Kroz ove logore prošle je više tisuća logoraša, koji su u njima bili zatvoreni bez higijenskih i drugih uvjeta za život. Gladni, žedni, na hladnoći i vrućini, uz stalna fizička i psihička mučenja, ispitivanja i premlaćivanja, a često i silovanja, gdje je batinama ubijeno više desetaka logoraša, kao i više stotina civila koji nisu dovođeni u logore. Spomen ploča prve razmjene logoraša u Tepljuhu je nedavno razvijena u vandalskom napadu pa su ove godine sudionici obilježavanja Dana logoraša postavili novu ploču koja podsjeća na prvu razmjenu logoraša.