Konstituirana vijeća nacionalnih manjina

U kutinskoj Gradskoj vijećnici održane su konstituirajuće sjednice Vijeća nacionalnih manjina Grada Kutine izabranih na izborima 5. svibnja 2019. Konstituirajuće sjednice Vijeća romske, češke i srpske nacionalne manjine sazvao je gradonačelnik Grada Kutine Zlatko Babić.
Na sjednicama su izabrani predsjednici i zamjenici predsjednika vijeća. Tako je za predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine izabran Ivica Bogdan, a njegov zamjenik je Safet Bogdan.

Predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine je Zlatko Stjepanek, a njegov zamjenik, Robert Potužak.

Za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine izabran je Jovo Trbojević, a Meditta Hajdinac izabrana je za zamjenicu predsjednika

Sjednicu je otvorio gradonačelnik Zlatko Babić te čestitao izabranima članovima Vijeća poručujući im da očekuje njihov aktivan i ozbiljan rad.