Prijam učenika trećih razreda Osnovne škole Mate Lovraka Kutina

Zamjenik župana Roman Rosavec je u srijedu, 3. travnja 2019. godine primio učenike trećih razreda Osnovne škole Mate Lovraka Kutina i njihove učiteljice. Zamjenik župana Roman Rosavec je školarcima pojasnio na koji način je Županija ustrojena, koje su to obveze župana te obveze njegovih zamjenika. Zamjenik Rosavec je učenicima obrazložio značenje županije, ali i provjerio njihovo znanje o županiji u kojoj žive.