Radovi na groblju u Popovači

U tijeku su radovi na popovačkom groblju, koji obuhvaćaju izmještanje odlagališta otpada s groblja, izradu nove panel ograde oko groblja, nakon što je uklonjena oštećena živica, izgradnju nove ulazne rampe te proširenje javne rasvjete potrebne za press kontejnere i jednog dijela groblja.
U sklopu navedenih radova izvršit će i postavljanje ozvučenja u holu mrtvačnice za potrebe sprovoda te će se proširiti i postojeći videonadzor na dio groblja koji trenutnim nije pokriven.


Ovim putem napominje se da će se sve odlaganje otpada kod groblja kažnjavati, te se upućuju svi građani koji su do sada svoj otpad odlagali na odlagalište kod groblja da isti mogu odložiti u Reciklažno dvorište koje se nalazi u Kutinskoj ulici 12 od utorka do petka od 8.00 do 17.00 sati te subotom od 8.00 do 12.00.