Kutinski modelari u top 5 najinovativnijih

 Modelarski centar Kutina prijavio se s 4 radionice u sklopu događaja Meet and Code 2018., koji se održava svake godine za cijelu Europu.
Kao novina ove godine, Meet and Code je nagrađivao najbolje događaje gdje se u tri kategorije prijavilo više od 700 radionica. Nagrade su se dodjeljivale za kategorije: Nogomet i programiranje, Jednake šanse i Najinovativnije.
Modelarski centar Kutina prijavio se za kategoriju Najinovativnije i zahvaljujući dobro osmišljenoj radionici izabran je u top 5. finalista iz ove kategorije.
Zahvaljujući tome voditelji radionice Dominik Engler i Sebastijan Schneider pozvani su na proglašenje pobjednika u sjedište SAP-a u grad Walldorf. Pobjednica u kategoriji bila je Engleska s izradom 3D printera, no to ne umanjuje uspjeh kutinskih voditelja koji su dokazali da kao mala sredina možemo parirati daleko većim centrima.