Grad Kutina i dalje će subvencionirati poduzetničke kredite

Grad Kutina nastavit će i dalje subvencionirati poduzetničke kredite zajedno sa Sisačko-moslavačkom županijom.
Ugovor s gradonačelnikom Kutine i predstavnicima jedinica lokalne samouprave koji sudjeluju u ovom projektu potpisao je u Sisku župan Ivo Žinić. ugovor o nastavku provedbe projekta „Poduzetnički krediti 2018-2019“ jedna je od 13 poticajnih mjera iz Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine za koje je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini osigurano ukupno 9 949 180 kuna. U projektu sudjeluje sedam poslovnih banaka, a korisnici mogu biti obrti, mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i profitne ustanove. Namjena može biti ulaganje u poslovne objekte, kupnja opreme, kupnja zemljišta u svrhu poduzetničke aktivnosti, a sredstva se (do 30 % kredita) mogu koristiti i kao obrtna sredstva.
Oblik provedbe ove mjere je subvencioniranje kamata, Sisačko-moslavačka županija subvencionira od 1 do 2 % kamata, jednako tako i jedinice lokalne samouprave, pa kamata u konačnici za gospodarstvenike može biti i 0 %.

Grad Kutina u suradnji s nositeljem projekta Sisačko-moslavačkom županijom subvencionira kamatu poduzetnicima za potrebe proširenja poslovanja i jačanje konkurentnosti. Kreditni fond projekta iznosi 100.000.000,00 kn. Poduzetnici mogu kreditna sredstva po ovom Projektu koristiti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata, kupnju opreme ili pojedinih dijelova opreme, kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti, refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita (koji nisu subvencionirani) za iste ili slične namjene. Od ugovorene kamatne stope Grad Kutina subvencionira 1% kamatne stope, a Sisačko – moslavačka županija 2% kamatne stope.

S područja Grada Kutine 29 poduzetnika koristi predmetnu kreditnu liniju, pri čemu Grad Kutina na godišnjoj razini subvencionira prosječno u iznosu od 560.000,00 kn. Ukupna vrijednost predmetnih realiziranih investicija za koje Grad Kutina subvencionira kamatu iznosi 10 mil. eura.