Dan logopedije

Europski dan logopedije, 6. ožujka Udruga OSI obilježila je predavanjem za učitelje iz osnovnih škola i odgajatelje u Dječjem vrtiću kojeg je održala logopedica Radmila Zeba iz Centra za rehabilitaciju Mala sirena Udruge OSI.

Centar za rehabilitaciju “Mala sirena” Udruge OSI Kutina

U Hrvatskoj nedostaje logopeda i Kutina ima sreću što je zahvaljujući Udruzi OSI uspjela pronaći logopeda koji svakodnevno radi sa djecom u Centru Mala Sirena u Crkvenoj 6. Istaknula je to Jozefina Kranjčec te je zahvalila Gradu Kutini i gradonačelniku što su prihvatili suradnju u ovom projektu i sufinanciraju rad logopeda u Kutini.

Radmila Zemba, logpedica Centra Mala sirena

Logopedica Radmila Zeba izrazila je zadovoljstvo uvjetima rada u Kutini te je naglasila koliko je važan rad logopeda s djecom od najranije dobi. Dan logopedije svake je godine posvećen jednoj temi, a logopedica Radmila Zeba posvetila ga je Patologiji rane školske dobi.

Radmila Zeba, logopedica Centra za rehabilitaciju Mala sirena Udruge OSI Kutina

U Centru Mala sirena Udruge OSI logopedica Radmila Zeba u logopedskom tretmanu ima 35-ero djece uzrasta od dvije godine do 6 razreda osnovne škole. To su djeca s kašnjenjem u govoru, s poteškoćama u artikulaciji, fonološkim poremećajima, a školska djeca imaju poteškoća u pisanju i računanju.

Jozefina Kranjčec, predsjednica Udruge OSI Kutina

Jozefina Kranjčec, predsjednica Udruge OSI izrazila je zadovoljstvo napretkom djece u logopedskom tretmanu u Centru Mala sirena te je zahvalila dolasku i uspješnom radu logopedici Radmili Zeba. Predsjednica Udruge OSI najavila je planove za unapređenje Centra Mala sirena te je istaknula kako će Udruga OSI nastojati i dalje sufinancirati rad logopeda u Kutini putem projekata.

Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić također je izrazio zadovoljstvo što Kutina uz logopeda u Dječjem vrtiću ima i logopeda u Centru Mala sirena.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kkutine

Mnogi gradovi i općine imaju poteškoća u pronalaženju i angažiranju logopeda. Taj problem u Kutini riješen je u suradnji Udruge OSI i Grada Kutine te je najavljeno kako će se tako i nastaviti pa je logopedica Radmila Zeba najavila nastavak svog rada u Kutini.

Radmila Zeba, logopedica Centra Mala sirena Udruge OSI Kutina

Poteškoće s kojima se djeca susreću mogu se uspješno riješiti ukoliko se na vrijeme uoče i počne s logopedskim tretmanima u najranijoj dobi. Kako prepoznati te poteškoće bio je naglasak predavanja kojeg je uz Dan logopedije u Kutini održala Radmila Zeba.