O odlaganju razvrstanog otpada na Odlagalištu u Kutini

VIDEO izjave gradonačelnika Kutine i direktorice Eko Moslavine

GALERIJA FOTOGRAFIJA

Na poziv gradonačelnika Kutine Zlatka Babića članovi Gradskih vijeća Kutine i Popovače obišli su Odlagalište komunalnog otpad u Kutini. Vijećnike je posebno zanimalo odlaganje korisnog otpada kojeg su građani odvojeno sakupljali u svojim kućanstvima, na kućnom pragu.
Direktorica Eko Moslavine Adrijana Cvrtila prezentirala im je kako se zbrinjava papir, plastika i biorazgradivi otpad koji se odvojen kao korisna sirovina predaje na daljnju preradu.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.

Od početka primjene novog sustava zbrinjavanja komunalnog otpada i obaveznog odvajanja, razvrstavanja otpada na kućnom pragu količine korisnog otpada utrostručile su se. Gradonačelnik Kutine Zlatko Babić izrazio je zadovoljstvo što su učinjeni dodatni napori te taj sav prikupljeni korisni otpad se odvojeno odlaže na odlagalištu i nakon dodatnog razvrstavanja isporučuje otkupljivačima korisnih sirovina.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Otkupne cijene korisnog otpada izuzetno su niske pa sortirnica otpada na Odlagalištu u Kutini ostvaruje gubitak oko 500 tisuća kn. „Zaštita okoliša i prirode, odnosno ekologija nije jeftina, ali moramo misliti na budućnost i očuvati prirodu za našu djecu i unuke.“, čule se u raspravi vijećnika.

Gradonačelnik Kutine rekao je kako su troškovi sustava utjecali i na povećanje cijene usluge odvoza otpada, ali Kutina je negdje u zlatnoj sredini po visini cijena odvoza otpada. Kutina je napravila značajan iskorak u uvođenju novog sustav, čipirane su kante za naplatu prema stvarno predanim količinama otpada, postavljeni su polupodzemni spremnici za odvojeno sakupljanej otpada. Gradonaečlnik Kutine je dodao kako ipak ima problema koji su posljedica nesporazuma i mijenjana navika te nema isključivog krivca za takvo stanje, jer sustav podjedanko ovisi o Gradu, pružatelju usluge i korisnicima usluge. Sustav će se unapređivati, građani će dobiti kante, ove godine bit će izgrađeno Reciklažno dvorište u Kutini, naglasio je gradonačelnik Kutine Zlatko Babić te je dodao kako se u Kutini razmišlja i o uređenju svojevrsnog Centra za gospdarenje otpadom za širu okolicu i gradnji spalionice otpada u Industrijsko-logističkoj zoni.

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine

Zlatko Babić, gradonačelnik Kutine rekao je kako će se pojačati informiranje građana kroz projekt Informiraj se i recikliraj. Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavina najavila je kako će o svim poteškoćama izravno razgovarati s građanima na Kvartovskim razgovorima na kojima se uvažavaju sve primjedbe i prijedlozi i nastoje uvesti u sustav ukoliko je to moguće te kroz razgovor razjasniti sve nesporazume i probleme.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.

Direktorica Eko Moslavine na kraju je pozvala sve građane, korisnike usluge odvoza otpada na Kvartovske razgovore u Arcus club, u petak 15. veljače u 18 sati.