O gospodarenju otpada Eko Moslavina u razgovoru s građanima

Arcus club, Radićeva 3

Petak, 15. veljače u 18 sati.
Eko Moslavina d.o.o. poziva sve predstavnike stanara (i sve zainteresirane stanare) stambenih zgrada na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina na 4 Kvartovske razgovore, kako bi razmotrili prednosti i mane novog načina odlaganja miješanog komunalnog otpada te biorazgradivog komunalnog otpada u zgradama,sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 71/17), te Uredbi Vlade Republike Hrvatske o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17).

Dođite na sastanak i uvažit ćemo sve vaše kvalitetne i konstruktivne prijedloge!

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine d.o.o.