Javni uvid u Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018) Općina Velika Ludina je u početku izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, na području Općine Velika Ludina.

Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem biti će od 13.02.2019 do 28.02.2019. radnim danom od 07.00 do 15.00 sati, u prostorijama Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, 44316 Velika Ludina.

Javni uvid je moguć i putem općinske stranice OVDJE

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivati će Općinsko vijeće Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od podnošenja istih.

Javno izlaganje Prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, namijenjenog za javni uvid propisan čl.9 st. 5 Zakona o poljoprivrednom zemljištu, održati će se 15.02.2019 u 17.00 sati u prostorijama Općine Velika Ludina.