D. Kovačević – Popovača tijekom II. svj. rata i poraća 1941. – 1947.

Predstavljanje knjige doc. dr. sc. Dražena Kovačevića „Popovača tijekom Drugog svjetskog rata i poraća (1941. – 1947.)“ održano je u srijedu 13. veljače u 19.30 sati u Dvorani Sv. Ivana Pavla II. u sisačkom Velikom Kaptolu. Knjigu su predstavili dr. sc. Zdravko Dizdar, dr. sc. Mile Marinčić, prof. Đuro Vidmarović, i autor, a moderirao je prof. Dragutin Pasarić.

Ova peta knjiga u Biblioteci Hrvatski martirologij Sisačke biskupije na 800 stranica kronološki donosi prikaz ratnih i poratnih događaja u Popovači od 1941. do 1947. godine te na osnovu brojnih objavljenih i neobjavljenih izvora i relevantne novije literature cjeloviti popis svih 956 žrtava rata i poraća Popovače, kao i popis od 24 žrtve stradale u okolici Popovače. Podijeljena je u tri tematske cjeline. Prva obuhvaća kronologiju događaja tijekom Drugog svjetskog rata i poraća, drugi dio obuhvaća zapise o poslijeratnim događajima i stradanjima, djelovanje i likvidaciju četiri skupine križara i njihovih suradnika te svjedočanstava i sjećanja sudionika tih poratnih zbivanja, a treći dio popis je svih žrtava od 1941. do 1947.
godine. O ozbiljnosti ovog djela govori i to da sadrži i 2604 bibliografske bilješke.

Na početku, prof. Pasarić je rekao kako ova knjiga otvara novu stranicu moslavačke povijesti te kako je njezina velika vrijednost ideološka nepristranost. „Dobro je znati da je autor na ovoj knjizi i prikupljanju materijala radio skoro 8 godina. Jednom kada uđe u ruke bilo kojem ozbiljnom znanstveniku bit će nezaobilazno djelo onima koji žele istraživati ovu tematiku, odnosno istinsku svakodnevnicu tog vremena u borbi dvaju totalitarizama. Kovačević je upravo u tome pokazao svoju povijesnu zrelost i znanje“.
Jedan od urednika knjige dr. sc. Mile Marinčić prisjetio se kako je slučajno došlo do suradnje njega i dr. Kovačevića, nazvavši sve ovo Božjim čudom. „Odgovorno tvrdim da se ovo djelo, kao znanstveno, ne može posramiti ni jednog sličnog djela u Hrvatskoj. Ono što mi je drago, da ova knjiga nije pisana ni s jednom mrvicom predrasude i naginjana, te kao takva može biti uzor modernim suvremenim povjesničarima u Hrvatskoj koji često nisu objektivi u svojim povijesnim istraživanjima, već ideološki nastrojeni. Svaku žrtvu treba gledati na način koji joj doliči te samo zato u uvodu naveli da žrtva ne poznaje strane“, rekao je Marinčić te zahvalio autoru što je imao priliku voditi nastanak ovog djela kao i svima koji su podržali njegov nastanak.
Recenzent dr. sc. Zdravko Dizdar rekao je da je autor uspio u rekonstruiranju i rasvjetljavanju veoma teških i tragičnih događaja i poratnih zbivanja. „Kovačević je pritom na osnovu izvora ispravljao pojedine netočnosti, jednostranosti te krive prosudbe i ocjene, uglavnom uvjetovanje ideološkim razlozima, a posebno one vezane za poslijeratno razdoblje. Time je dao novi i vrlo značajan doprinos našoj suvremenoj historiografiji u obradi ove izuzetno složene i značajne problematike ratnih i poratnih stradanja i žrtva“, rekao je Dizdar dodavši kako je ova knjiga dobra baza za daljnja istraživanja martirologija Moslavine.

Recenzent Đuro Vidmarović ustvrdio je kako je riječ o kapitalnom djelu o čemu govori ne samo broj stranica nego i sadržaj. „Autor je za razliku od kabinetskih povjesničara obilazio mjesta i terenski istraživao ovu tematiku. Osam godina pretraživao je mjesta, župne knjige, školske spomenice, razgovarao sa svjedocima. Doista, pred nama imamo rezultat mukotrpnog rada i kao takvo ovo djelo velik je dobitak za ovaj kraj i za cijeli naš narod“, rekao je Vidmarović te istaknuo kako je izdavač ove knjige trebala biti država, koja je ukidanjem Komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava Drugog svjetskog rata jednostavno nastavila prešućivati stradanja Hrvata tijekom tog razdoblja.
Na kraju okupljene je pozdravio i autor Kovačević zahvalivši svima koji su bili uključeni u nastajanje knjige. Autor je rekao i kako je istražujući otkrio brojne prešućivane tajne te kako mu je želja bila samo donijeti istinu i ništa drugo.

(SV)