22. sjednica Gradskog vijeća Popovače

Na jučerašnjoj 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Popovače donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Popovače za 2019. godinu.

Kako je objasnio gradonačelnik Josip Mišković u izmjenu se moralo ići zbog realizacije projekta dogradnje Dječjeg vrtića Popovača. „Postupak javne nabave završen je, izabran je izvođač radova, no sredstva koja smo u Proračunu osigurali manja su od vrijednosti procijenjene nabave te ih je iz tog razloga potrebno povećati. Podsjećam, projekt je to koji nam je s 80% sufinanciran iz EU fondova, odnosno s 6.700.000,00 kuna. Također, sukladno promjeni Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u proračun je dodana i stavka Sufinanciranje troškova pogreba braniteljima. Osigurana su i sredstva za sanaciju krovišta stare škole u Moslavačkoj Slatini koje prokišnjava i na taj način uništava zgradu i imovinu te za promjenu krovišta na svlačionicama u Donjoj Vlahiničkoj. Zbog stvorenih uvjeta za dobivanje građevinske dozvole za pješačku stazu u Podbrđu povećali smo i ta sredstva kako bi se i tamo mogli započeti radovi s prvim ljepšim danima” – objasnio je gradonačelnik.
Gradski su vijećnici još usvojili Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Popovača za 2019. godinu te su donijeli Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu, koji je ostao isti, odnosno 150,00 kuna po jednoj smještajnoj jedinici godišnje. Na iznos godišnjeg paušalnog poreza obračunava se prirez na porez na dohodak sukladno važećoj Odluci o prirezu poreza na dohodak Grada Popovače.

Na aktualnom satu gradski vijećnici interesirali su se oko cesta kojima upravlja ŽUC. Kako je gradonačelnik objasnio, uskoro se očekuje potpisivanje Ugovora o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji će obuhvatiti rekonstrukciju određenih cesta u Strušcu, Moslavačkoj Slatini i Osekovu, a za što je Grad osigurao iznos od 800.000,00 kuna, jer navedenim Ugovorom određeno je financiranje u omjeru 50% Grad Popovača i 50% ŽUC. Također, ide se u rekonstrukciju ceste Potok-Okoli, za koju je provedena javna nabava na kojoj je najpovoljniji izvođač bio Strabag s kojim će se potpisati ugovor, a radovi vrijedni 1.800.000,00 kuna započet će sa završetkom zimske sezone, a predviđaju 2,5 kilometara novog asfaltnog sloja. Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima EU u iznosu od 1.777.450,00kn.
Što se tiče radova, vijećnici su se još interesirali o završetku uređenja pristupne točke ka dječjem igralištu iza Područne škole u Potoku, a za koje su predviđeni radovi tijekom ove godine kojima bi se uredio pristup istom, oko radova u ulici sv. Barbare u Voloderu gdje je u tijeku izgradnja sanitarno fekalne kanalizacije, proširenje zone ‘Mišička’ za koju je poslan zahtjev prema Ministarstvu državne imovine za darivanje zemljišta kako bi se zona mogla proširiti, čime bi se stekli uvjeti za nove investitore, autobusne kućice u Voloderu za djecu koja čekaju školski autobus… Potegnulo se i pitanje postavljanja nove ograde na mostu preko Jelenke u Popovači, gdje su se u posljednje vrijeme dogodile dvije prometne nesreće. Županijski vijećnik Pačarek izvijestio je sve prisutne kako je poslao upit prema ŽUC-u na ovu temu te da je ograda napravljena i trebala bi u što kraćem roku biti i postavljena. Gradonačelnik Mišković naglasio je kako bi na spomenutom mostu bilo potrebno izvršiti radove rekonstrukcije, no za isto je potrebna projektna dokumentacija koju je Grad spreman sufinancirati, a o čemu će se porazgovarati i sa ŽUC-om kako bi se zajedničkim snagama iznašlo najbolje rješenje kojim bi se povećala sigurnost građana.