Proračun Popovače nije usvojen, HDZ nije podržao prijedlog gradonačelnika

Pred vijećnicima Gradskog vijeća na jučer održanoj sjednici našao se prijedlog Proračuna Grada Popovače za 2019. koji nije usvojen budući je podržan jedino od strane vijećnika HSP-a i oporbenog SDP-a.

Protiv upućenog prijedloga Proračuna glasali su vijećnici HDZ-a, dok su vijećnici HSLS-a i MOST-a bili suzdržani.


„Nakon dugo godina stagnacije Proračun Grada Popovače je sa 30 do 32 milijuna kuna narastao na realnih 43 milijuna kuna. Izrada Proračuna Grada Popovače za 2019. godinu temelji se dakle na dosadašnjoj realizaciji ovogodišnjih prihoda te potrebama Grada Popovače u 2019. godini. Zbog povećanja realnih prihoda u 2018. godini za 18%, planirano je povećanje većine stavki u planu proračuna, te su svi projekti koji su prijavljeni za financiranje iz državnih ili EU fondova, uvršteni u plan Proračuna za 2019. godinu. Financijsko izvješće potvrđuje da su porezni prihodi u porastu za 12,5 milijuna kuna a porasla je i rudna renta, što možemo tumačiti kao oporavak gospodarstva i osiguravanje kvalitetnijih pretpoostavki daljnjeg razvoja Grada Popovače”- istaknuo je gradonačelnik Josip Mišković obrazlažući vijećnicima upućeni prijedlog Proračuna. Od strane Kluba vijećnika HDZ-a istaknuto je kako će oni gradski proračun podržati u trenutku kada isti bude razvojan i u interesu svih građana Grada Popovače. Komentirajući rezultate glasanja, gradonačelnik Josip Mišković ocijenio ih je neshvatljivima budući, kako je rekao, vijećnici HDZ-a prilikom izrade Nacrta Prijedloga proračuna nisu uputili nikakve prijedloge niti izrazili kakve primjedbe. „Doista je nejasno i neopravdano Prijedlog Proračuna ocijeniti nerazvojnim u trenutku kada nam podaci govore da prihodi nisu nikada bili veći nego što su sada. Ovakvim postupkom vijećnici koji nisu podržali Prijedlog Proračuna dovode u pitanje nastavak već započetih brojnih projekata među kojima je velik broj njih sufinanciran iz europskih i drugih izvora. O razvojnom aspektu ovog Prijedloga smatram da dovoljno govori i sama činjenica da je Popovača ušla među osam hrvatskih gradova za moguće proširenje provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova čime je postala potencijalni kandidat za dobivanje 10-ak milijuna eura za projekte na nekoliko područja te se aktivno radi na pripremi dokumentacije za te aplikacije. Žao mi je da to nije od strane vijećnika HDZ-a, HSLS-a i MOST-a prepoznato kao važna pretpostavka ukupnog razvoja već su određene političke zamjerke očito stavljene ispred javnog interesa svih građana Grada Popovače”- rekao je gradonačelnik nakon održane 19. sjednice Gradskog vijeća.