Informira se i recikliraj

„Informiraj se i recikliraj“ projekt je Grada Kutine sufinanciran iz EU kohezijskog fonda koji će se provoditi do 2020. godine s ciljem podizanja ekološke svijesti građana te educiranja i informiranja o potrebi smanjenja količina komunalnog otpada odvajanjem korisnog otpada za recikliranje.

U projektu je planirano izdavanje letaka, radijske emisije, radionice, javne tribine za građane te će u projekt biti uključeni i učenici kutinskih škola.

U Kutini je tako održano uvodno predavanje za nastavnike kojima su im predstavljene aktivnosti u projektu Informiraj se i recikliraj.


Iva Grebenar, asistentica voditelja projekta istaknula je kako će se „Projektom „Grad Kutina – informiraj se i recikliraj“ izgradit će se svijest, informiranost i educiranost više od 96% građana Grada Kutine s naseljima o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta, a sve s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Projekt doprinosi rješavanju problema nedovoljne informiranosti građana te gospodarskih subjekata o njihovoj ulozi u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, o hijerarhiji gospodarenja otpadom te koristima uređenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom s ciljem rješavanja jednog od najvećih problema zaštite okoliša.“, rekla je Iva Grebenar, asistentica voditelja projekta.

Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine govorila je o aktivnostima u uvođenju novog održivog sustava gospodarenja otpadom. Istaknula je kako su građani Kutine pokazali visoku svijest o potrebi očuvanja okoliša i zaštite prirode te da su prihvatili odvajanje otpada i svojim aktivnim sudjelovanjem daju veliki doprinos u uvođenju sustava koji će ostvariti zadane ciljeve smanjenja količina neiskoristivog otpada i što većeg udjela odvojeno sakupljenog korisnog otpada. Građani Kutine otpad odvajaju u svojim kućama, imaju mogućnosti odložiti razvrstani otpad u mobilnom reciklažnom dvorištu, na zelenim otocima te u Kutini u Zagrebačkoj 1. Uskoro će u Kutini započeti izgradnja reciklažnog dvorišta. U Kutini su postavljeni i polupodzemni spremnici kod stambenih zgrada za odvojeno sakupljanje miješanog i biorazgradivog otpada. To je, kao jedno od najboljih rješenja, bilo predlagano od samih stanara u stambenim zgrada i to je primjer kako građani sudjeluju u uvođenju sustava. Direktorica Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila izrazila je zadovoljstvo suradnjom s građanima te je istaknula kako građani imaju dosta nedoumica oko načina razvrstavanja i odlaganja otpada. Zato je ovaj projekt važan kako bi se građani educirali i informirali kako da na pravilan način razvrstvaju i odlažu koristan otpad. Grad Kutina ima obavezu informiranja i educiranja građana, a Eko Moslavina će surađivati u projektu sa Gradom i građanima, jer svima nam je zajednički cilj uvođenje održivog sustava, koji će zadovoljiti potrebe građana i dati doprinos očuvanju okoliša i prirode, zaključila je direktorica Eko Moslavine.

Sanja Kalambura, prof. na Veleučilištu Velika Gorica rekla je kako je Kutina dobar primjer za druge gradove u Hrvatskoj u usklađivanju s Uredbom Vlade RH i direktivama EU. „Razvrstavanje i recikliranja otpada je egzistencijalno i ekonomsko pitanje, ali je vrlo često opterećeno političkim i drugim interesima. Zato se pojavljuju razni problemi, ali održivo gospodarenja otpadom je važno zbog očuvanja prirode.“. Prof. Sanja Kalambura je naglasila važnost educiranja i informiranja građana. Moraju se promijeniti neke stare navike i tu je dosta izazova. Građani u urbanim područjima i ruralnom području imaju drugačije navike i potrebe pa je to izazov za građane, ali i pružatelja usluge koji mora uvesti sustav koji će zadovoljiti različite potrebe građana na različitim područjima. „Zato je potrebna uključenost i suradnja sa lokalnim komunalnim poduzećima, kao što je to slučaj u Kutini, jer obaveza očuvanja prirode je obaveza svih nas.“, zaključila je prof. Sanja Kalambura.

Učitelji i predstavnici škola rekli su kako već oni imaju eko grupe i provode aktivnost kroz koje upoznaju djecu s načinima razvrstavanja i ponovnog korištenje korisnog otpada. Također su rekli kako su posjetili i odlagalište komunalnog otpada u Kutini te su upoznati s aktivnostima Eko Moslavine pa su se tako uvjerili da se odvojeni otpad ne odlaže sa miješanim komunalnim otpadom, nego se obradi u sortirnici i zbrine na pravilan način. Zbog rada s djecom u školama, događa se da roditelji uče od djece kako pravilno razvrstavati otpad i odnositi se s brigom i pažnjom prema okolišu i prirodi. Zato učimo od djece, jer njima trebamo ostaviti čistu i zaštićenu prirodu, poručili su nastavnici.

 

INFORMIRAJ SE I RECIKLIRAJ

Osnovne informacije o projektu:

 

Naziv projekta: „Grad Kutina – informiraj se i recikliraj“

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv poziva: Provedba programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.07.0072

PT1: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

PT2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj projekta/Korisnik: Grad Kutina

Područje provedbe projekta: Grad Kutina i naselja u sklopu Grada Kutine

Provedba projekta: 29.08.2018. – 29.04.2020.

Ukupna vrijednost projekta: 356.429,91 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 356.429,91

Sufinanciranje: EU (Kohezijski fond) – 302.965,35 kn (85%)

Grad Kutina – 53.464,56 kn (15%)