Reciklažno dvorište Popovača

U Popovači je otvoreno Reciklažno dvorište. Projekt izgradnje finaciran je iz Kohezijskog fonda Europske unije. Ukupna je vrijednost projekta 4 mil. kn, sufinanciranje iz EU fonda iznosi 2,6 mil. kn. Na površini od 4,895 m2 postavljena su  42 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada, koje su korisne sirovine.

Zadovoljstvo uspješnim završetkom projekta i početkom rada Reciklažnog dvorišta u Popovači izrazio je gradonačelnik Josip Mišković. „Ovo je važan iskorak u zaštiti prirode i korak prema čišćem okolišu na području Grada Popovače. Projekt je važan i za građane što će uz povećanje kvalitete života sami moći utjecati na svoje mjesečne račune za odvoz otpada. Što se više otpada razvrsta bit će manja količina mješovitog komunalnog otpada pa će i cijena odvoza biti niža.“, istaknuo je gradonačelnik Popovače te je pozvao sugrađane da razdvajaju otpad i odlažu ga u Reciklažno dvorište u Kutinskoj 12 u Popovači.

Josip Mišković, gradonačelnik Popovače

 Josip MIŠKOVIĆ

Novo Reciklažno dvorište u Popovači predano je na upravljanje Komunalnim servisima Popovača. Gradonačelnik Popovače istaknuo je kako Reciklažno dvorište neće ostvarivati prihode. „Povećat će se troškovi zbrinjavanja otpada, ali budućnost naše djece očuvanjem prirode i zaštitom okoliša nema cijenu.“, poručio je gradonačelnik Popovače.

Marijan Belančić, v.d. dirketora KSP

Vršitelj dužnosti direktora Komunalnih servisa Marjan Belančić pridružio se pozivu građanima da koristan otpad odlažu u Reciklažno dvoiršte koje će raditi svaki dan.


MarIjan BELANČIĆ

Projekt predstavlja značajan korak u sustavu održivog gospodarenja otpadom na području Grada Popovače. Projektom se unapređuje razvoj nedostatne infrastrukture i doprinosi ispunjenju ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom RH. Očekivani rezultat je projekta u prvoj godini pune provedbe, 2019. godine, kako se planira prikupit će 500 tona komunalnog otpada što iznosi 0.03% odvojeno prikupljenog komunalnog otpada na razini RH te 1% na razini SMŽ u odnosu na 2015. godinu.

Prvi građanin s područja Grada Popovače, koji je predao koristan otpad u Reciklažno dvorište Popovača bio je Željko Pačarek, vijećnik Skupštine Sisačko-moslavačke županije.


Željko PAČAREK

U sklopu realizacije projekta Izgradnje Reciklažnog dvorišta u Popovači tijekom osam mjeseci provedeno je niz informativno-obrazovnih aktivnosti na temu korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima. Organizirane su i tematske radionice za djecu predškolske i osnovonoškolske dobit, natjecanje u prikupljanju otpada i recikliranju za djecu te okrugli stol za građanstvo.

U Popovači će se nastaviti atkivnosti u cilju senzibiliziranja javnosti i podizanja svijesti kod građana o važnosti recikliranja korisnog otpada. Čist okoliš obaveza je svih građana i stoga je važno da građani u što većoj mjeri koriste Reciklažno dvorište.

GALERIJA FOTOGRAFIJA

VIDEO

RECIKLAŽNO DVORIŠTE POPOVAČA, Kutinska 12
(Referentni br. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.03.0016)
Korisnik: Grad Popovača
Ukupna vrijednost projekta: 4,042,253.24 kn
EU sufinanciranje projekta 2,666,550.00 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
Površina: 4,895 m2
42 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada.
U sklopu projekta izgrađena je i pristupna cesta i pripadajuće parkiralište sa 70-ak parkirnih mjesta, riješena odvodnja i postavljena nova javna rasvjeta.