Javna rasprava o nacrtu proračuna

Proračun grada Kutine za sljedeću godinu planira se u iznosu 154,6 mln kn i on je oko 20 mln kn veći od proračuna za 2018. godinu. Prijedlog proračuna predstavljen je u klubu Arcus na javnoj raspravi, a razloge njegovog povećanja objasnio je pročelnik za financije Grada Kutine, Ivan Crnac.

«Razloga za povećanja proračuna je više. Prvo to je pristupanje refinanciranju kredita, a time ćemo ostvariti uštedu za Grad Kutinu oko pola mln kn i to je sve stavljeno u plan za sljedeću godinu. Imamo značajna sredstva s osnova ostvarivanja prihoda od pomoći, a  to su sredstava od Europske unije, ministarstava, županije i s tim sredstvima financiramo određene projekte u sportu, kulturi, obrazovanju. Izvorni proračun je na razini ove godine, oko 75 do 80 mln kn», rekao je Crnac.

Gradonačelnik Zlatko Babić rekao je kako nisu planirana značajnija kreditna zaduženja, ali prema potrebi će i toga biti radi sufinanciranja učešća Grada Kutine u realizaciji određenih projekata.

«Kroz ovaj proračun planiramo nastavak započetih projekata i pripremat ćemo nove. Veći dio projekata ovisi o suglasnosti za dobivanje sredstava iz EU fondova. Buduće razdoblje obilježit će projekt Aglomeracije kojim ćemo osigurati vodoopskrbu i sustav odvodnje u gradu Kutini. To je projekt vrijedan oko 400 mln kn i tu će biti potrebna sredstva Grada Kutine i Moslavine d.o.o. Pipremit ćemo i izvedbeni projekt za izgradnju zgrade na trgu za koju završavamo pristupnu cestu, imat ćemo idejno rješenje za novi most preko Kutinice. Oko 10 mln kn uložit ćemo za sanaciju cesta, a oko 20 mln kn za izgradnju sortirnice, reciklažnog dvorišta i kompostarnice i tu očekujemo suglasnost i odobrenje od Fonda za zaštitu okoliša», naveo je Babić.
Dodao je kako je sve usmjereno ka razvoju, te naveo aktivnosti u Industrijsko logističkoj zoni i Poduzetničkim zonama kao uvjet za dolazak investitora, najavljujući intenziviranje razgovora u smjeru razvoja gospodarstva koje, kako je rekao, stavlja na prvo mjesto.

Pročelnik za gospodarstvo Hrvoje Krmelić istaknuo je da su mjere za potpore razvoju gospodarstva na razini 2 mln kn.

 

To uključuje poznate mjere samozapošljavanja, nove opreme, kao i subvencioniranje poduzetničkih kredita na razini od 560.000 kn. Oko 1 mln kn je usmjereno je za RA MRAV, a u iznosu od 2,7 mln kn planira se pomoć komunalnim društvima. Za plinsku mrežu namijenjeno je 1,4 mln kn. Značajniji su projekti energetske učinkovitosti koji očekuju zgradu gradske uprave u vrijednosti 6,6 mln kn, obnovu vrtića Maslačak u iznosu od 4,5 mln kn, te OŠ S. Kefelje vrijednu 1 mln kn. U planu je rekonstrukcija doma u Banovoj Jaruzi, izgradnja vrtića u Kutini, te razvoj infrastrukture široko pojasnog interneta. Igralište za djecu u KT Slatini planirano je u iznosu od 500.000 kn, izgradnja reciklažnog dvorišta od 3,4 mln kn. Ukupna vrijednost projekata iz EU je oko 20 mln kn.

Pročelnik odjela za društvene djelatnosti Željko Tomičić rekao je kako najviše sredstava odlazi upravo u taj odjel koji čini 60% proračuna jer se iz njega financiraju škole, vrtići i sve gradske ustanove. Od novih projekata izdvajamo projektnu dokumentaciju za kutinski bazen koji je nakon duge pravne bitke u vlasništvu grada.

Pročelnik za komunalnu infrastrukturu Eduard Gelešić predstavio je plan rada Odjela za komunalnu infrastrukturu koji iz proračuna dobiva 44,8 mln kn. Za redovnu djelatanost potrebno je 3,8 mln kn, oko 15 mln kn za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje komunalne infrastrukture, dok oko 25 mln kn ide u zaštitu okoliša i razvoj sustava odvojenog prikupljanja otpada.

Na kraju prezentacije pitanja su postavljali građani.  Jozefina Kranjčec, predsjednica Udruge OSI tražila je korigiranje proračuna zbog potrebe sufinanciranja plaće logopeda jer je to njihovim članovima neophodno. Udruga OSI ima 72 djece s poteškoćama, a fluktuacija logopeda je stalan problem. Sada je on pronađen, ali treba mu osigurati plaću. Gradonačelnik je rekao da će se taj problem riješiti. Nadovezao se kako je problem i pedijatar, te će za svrhu neophodnih deficitarnih zanimanja, a to su logoped i pedijatar nastojati osigurati stambeno pitanje kako bi ih se privuklo da trajno ostanu u Kutini. Vedrana Banda, ravnateljica OŠ M. Lovraka pitala je o mogućnosti preuređenja tavanskih prostorija u školi Mate Lovraka radi uređenja dodatne 4 učionice kako bi se omogućio rad u jednoj smjeni; za informatičara koji bi održavao računala u školi, te opremanje škola pametnim pločama i digitalnim platformama.

Babić kaže kako je to teško izvedivo zbog starosti škole, no dodaje kako bi prostorno to bilo izvedivo u postojećim objektima, ali kako bi to povlačilo za sobom premještanje učenika u druge škole, premještanje učitelja, što smatra lošim rješenjem. Informatičar je u školama potreban pa se razmišlja o jednom čovjeku koji bi to mogao raditi za sve škole. Ivan Nekvapil HNS rekao je kako bi grad trebao poduzetnicima dati bolje uvjete da dođu u Kutinu. Babić je rekao da grad daje 5 godina oslobođenja komunalne naknade i 70% komunalnog doprinosa, te da je m2 u poduzetničkoj zoni 25 kn, što smatra dobrim uvjetima. Dodaje i kako i grad mora voditi brigu o svom vlasništvu jer nije nikome u interesu da netko zemlju kupi jeftino i onda tamo ne radi ništa.