Poziv umirovljenicima za ostvarivanje prava na Božićnicu

Javni poziv  umirovljenicima za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Temeljem Odluke o isplati jednokratne novčane potpore za umirovljenice s područja Grada Kutine u 2018. godini (KLASA: 402-04/18-01/02, URBROJ: 2176/03-07-01-18-1) i Odluke o izvršenju Proračuna Grada Kutine za 2018. godinu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i civilno društvo raspisuje

 

Javni poziv umirovljenicima s područja Grada Kutine o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu potporu u 2018. godini

 

Pozivaju se umirovljenici Grada Kutine čija mirovina pripada kategoriji umirovljenika koji su korisnici starosnih, prijevremenih starosnih i obiteljskih mirovina i korisnika invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad u radnom odnosu i profesionalne nesposobnosti za rad, a koji korisnici nisu u radnom odnosu, a čije mirovine iznose do 2.000,00 kuna.

 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju svi umirovljenici koji imaju prebivalište na području Grada Kutine.

 

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku rangiran je prema visini mirovine i to:

 

0.00 – 1.000 kuna – 300 kuna potpore

 

od 1.000 – 1.500 kuna – 200 kuna potpore

 

od 1.500 – 2.000 kuna – 150 kuna potpore

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 

da bi ostvarili pravo svi zainteresirani umirovljenici koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne novčane potpore dostaviti će Upravnom odjelu za društvene djelatnost, socijalnu skrb i civilno društvo, sobe br. 13, 14, 15., svaki radni dan od 08,00 do 13,00 sati i to od 12. listopada do 23. studenog 2018. godine.

 

-Presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu,

-Presliku odreska od isplate mirovine, ( ne stariji od tri mjeseca ) i

-Presliku tekućeg računa