Petrokemija privatizirana, Davor Žmegač novi predsjednik Uprave

Nova Uprava Petrokemije, predsjednik Davor Žnegač.

VIDEO: Davor Žmegač, predsjednik Uprave Petrokemije d.d. Kutina

VIDEO: Davor Rakić, predsjednik Sindikata EKN Petrokemije

PETROKEMIJA d.d. U VEĆINSKOM PRIVATNOM VLASNIŠTU,
Danas je provedena dokapitalizacija Petrokemije te su većinski vlasnici kutinske tvornice postali INA i PPD, odnosno njihova zajednička tvrtka Tera mineralna gnojiva.
Sukladno tome održana je i Glavna skupština Petrokemije d.d. na kojoj su donesene odluke o imenovanju novog nadzornog odbora, a potom i Uprave Petrokemije d.d.

Dioničari i zainteresirana javnost o tome su izvješteni službeno na stranicama Zagrebačke burze:

Promjene u Nadzornom odboru i Upravi Društva i odluke Nadzornog odbora

Uprava Petrokemije d.d., sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze daje sljedeću obavijest:
Nadzorni odbor je na današnjoj sjednici sporazumno utvrdio prestanak mandata predsjedniku Uprave mr. sc. Đuri Popijaču i članu Uprave mr. sc. Davoru Žmegaču.

Uprava Petrokemije d.d.

Nadzorni odbor je donio odluku o imenovanju nove uprave:
– mr. sc. Davor Žmegač, predsjednik Uprave
– Krešimir Rendeli, član Uprave
– Goran Pleše, član Uprave
– Peter Suba, član Uprave
Mandat imenovanim članovima Uprave počinje teći dana 31.10.2018. s učinkom u 12,00 sati.
Provedbom Odluke Glavne skupštine Petrokemije, d.d. od 9. srpnja 2018. godine o povećanju temeljnog kapitala uplatom u novcu i izdavanjem novih dionica u postupku restrukturiranja Društva dolazi do promjene vlasničke strukture Društva. U cilju omogućavanja novim stjecateljima dionica Društva da aktivno sudjeluju u procesu odabira nove upravljačke strukture Društva članovi Nadzornog odbora:
– mr. Mijo Šepak, predsjednik
– Robert Blažinović, član
– Ladislav Turčinović, član
podnijeli su ostavku na članstvo u Nadzornom. Izbor novih članova Nadzornog odbora je na dnevnom redu Glavne skupštine koja će se u pričuvnom terminu održati danas, 31.10.2018. u 12,00 sati.
Nadzorni odbor je na danas održanoj sjednici donio i sljedeće odluke:
– Odluka o suglasnosti na Odluku o utvrđivanju rezultata u postupku povećanja temeljnog kapitala, o utvrđivanju uspješnosti izdanja novih dionica, o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala i o točnom broju novih redovnih dionica – o tome Društvo donosi posebnu objavu danas
– Odluku o suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u
društvu Petrokemija Agro Trade d.o.o.
– Odluku o suglasnosti Upravi za sklapanje Ugovora o pružanju usluga zbrinjavanja
neopasnog otpada
– Odluku o suglasnosti za sklapanje ugovora o reprogramiranju obveza Društva prema
HEP-u d.d., INA-Industriji nafte d.d. i Prvom plinarskom društvu d.o.o.
Petrokemija,

dav

Odluka Glavne skupštine Petrokemije d.d. o izboru članova Nadzornog odbora Petrokemije

ODLUKU o izboru članova Nadzornog odbora
1. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
 Sándor Fasimon, OIB: 71849766575, Décsi József ulica 33, 1164 Budimpešta, predsjednik Uprave INA d.d.
 Sabina Škrtić, OIB: 49882095693, Zagreb, Hegedušićeva Ulica 2, član uprave Energia Naturalis d.o.o. Zagreb
 Gabor Horvath, OIB: 70802396391, Dubrovačka ulica 32, Ivanić grad, Glavni financijski direktor INA d.d.,
 Mijo Šepak, OIB: 38512309032, Husain, Frana Krste Frankopana 48, direktor Moslavina d.o.o. Kutina
2. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se i:
 Pavao Vujnovac, OIB: 18148522569, Zagreb, IX. Bukovački Ogranak 19/A, predsjednik uprave Prvog plinarskog društva d.o.o. Vukovar

dav