Novi kontejneri sa otpadomjerima

Eko Moslavina je započela sa postsavljanjem novih kontejnera za prikupljanje komunalnog otpada u stambenim zgradama. Tako će se stanarima omogućiti pravednija naplata usluge odvoza komunalnog otpada prema stvarno predanoj količini otpada.

opširnije OVDJE