Postavljanje otpadomjera na kontejnere u stambenim zgradama

    Eko Moslavina u ponedjeljak će započeti postavljanje otpadomjera  na kontejnere kojima stanari iz stambenih zgrada odlažu komunalni otpad. Riječ je o novim kontejnerima od 1100 litara koji će biti postavljeni umjesto starih kontejnera. Tako će biti ispunjenja obaveza određena Uredbom Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom te će biti omogućena pravednija naplata odvoza komunalnog otpada prema količini odloženog otpada. U Kvartovskim razgovorima Eko Moslavine sa građanima ovo je rješenje koje su tražili i stanari u stambenim zgradama.

Sve što trebate znati o otpadomjerima

OAVIJEST IZ EKO MOSLAVINE

Poštovani korisnici usluge odvoza komunalnog otpada,

u narednom razdoblju nastavljamo s implementacijom sustava za prikupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada kroz zamjenu postojećih kontejnera s kontejnerima na kojima se nalazi otpadomjer, na planiranim lokacijama.

Kontejneri s pripadajućim otpadomjerima se otvaraju putem beskontaktne kartice.

Trenutno će otpadomjeri biti „otključani“, tj. korisnici će moći odlagati otpad bez upotrebe kartice.

Kada dostavimo beskontaktne kartice korisnicima, spremnike ćemo „zaključati“ te će se istima pristupati samo putem predmetnih kartica.

Vaša Eko Moslavina!