Putem brata Bonifacija

PUTEM BRATA BONIFACIJA
 
U Zbjegovači i Kutini obilježava deseta obljetnica prijenosa posmrtnih ostataka brata Bonifacija u Rim. Bio je to početak postupka proglašenja blaženim skromnog postlara Ivan Pavletića iz Zbjegovače koji je umro na glasu svetosti u Rimu kao pripadnik Družbe Sinova Bezgrešne. Brat Bonifacije bio je duhovni velikan skromnosti te se istaknuo svojom dobrotom i pomaganjem djeci, mladima, bolesnima i nemoćnima.
Pater Michele Perniola, vrhovni pogalvar Družbe i pater Mariano Passerini, voditelj Kuće brata Bonifacija i upravitelj Zaklade Ivanova kuća sa program predvodili su pješačenje od crkve sv. Duha u Zbjegovači do crkve sv. Marije snježne u Kutini (12 km), putem kojim je išao i brat Bonifacije.  obilježavanja obljetnice upoznali su i gradonačelnik Kutine.
U kutinskoj crkvi u kojoj je kršten brat Bonifacije prikazana je sveta misa.
 
Pater Michele Perniola i pater Mariano Passerini zahvalili su vjernicima i građanima koji su sudjelovali u obilježavanju ove obljetnice, jer se tako pronosi glas o svetosti Sluge Božjeg brata Ivana Pavletića Bonifacija.
 
 
Sjećanje Dragutina Pasarića na prijenos posmrtnih ostataka brata Bonifacija u Rim 2008. godine.
 
DUHOVNI VELIKAN SKROMNOSTI
 
U duhovnom životu Kutine u petak 28. rujna bit će obilježena 10. obljetnica sjećanja na prijenos u Rimu posmrtnih ostataka tada brata, a danas Sluge Božjeg Ivana Bonifacija Pavletića, člana Družbe Sinova Bezgrešne. U vječnom gradu spomenutog dana 2008. okupilo se više stotina i hrvatskih hodočasnika, najviše iz Moslavine. Sin Zbjegovače i uzoran redovnik danonoćno je deset godina služio najpotrebitijima – od najbolesnijih do dječje siročadi. Preminuo je u Rimu 4, studenoga 1897. godine. Prema svjedočenju svoje subraće još za života ostavio je trag svetosti. Predvodeći prije 10 godina rimsko euharistijsko slavlje kardinal Josip Bozanić naglasio je da je Boinifacije za Crkvu otkriveni biser. Od tada promocija vrijednosti Bonifacijeva služenja Bogu i Čovjeku u rodnom zavičaju dobila je poseban zanos ne samo u vjerskom već opće društvenom, a posebno kulturnom životu. U obilježju obljetnice kao zahvalni čin Bonifaciju Družba Sinova Bezgrješne organizira u petak 28. rujna od 14 sati pješačenje od škole u Zbjegovači do kutinske crkve Gospe Snježne Otvoreno je za sve zainteresirane, a posebno mlade. Spomen je to na Ivanove dječačke dane kada je je tim putom bez izostanka hodao na zornice. U crkvi Gospe Snježne od 17 sati je Klanjanje, a u 18 sati Euharistijsko slavlje za proglašenje blaženim Ivana Bonifacija Pavletića. U njima uz domaće crkvene osobe Zvonimira Kurečića, Dragutina Papića i Mariana Passerinija sudjeluje i vrhovni poglavar Družbe Sinova Bezgrješne iz Rima o. Michele Perniola.
 
Spomen je na 10. obljetnicu velikog moslavačkog hodočašća u Rim. Lik skromnog postolara i do svetosti odanog redovnika tada je obznanjen kao otkriveni duhovni biser. Ovaj čin pješačenja zavičajni je prilog Bonifacijevom proglašenju blaženim.