Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Nacionalni Dan borbe protiv nasilja na ženama edukativnom akcijom danas su na gradskoj tržnici obilježili službenici Policijske postaje Kutina.

Nacionalni Dan borbe protiv nasilja nad ženama u Hrvatskoj se obilježava 22. rujna u spomen na tri žene koje su ubijene tijekom brakorazvodne parnice na sudu u Zagrebu.

Cilj je akcije senzibilizirati javnost i ohrabriti žrtve obiteljskog nasilja da prijavljuju takve slučajeve i počinitelje. Zbog straha te srama i neugode žrtve često ne prijavljuju nasilnike koji tako ostaju nekažnjeni. Kako bi se to promijenilo sudionici akcije danas su građanima dijelili promotivne letke i brošure u kojima ih upoznaju s načinima zaštite i oblicima pomoći u slučajevima obiteljskog nasilja.

Policijski službenici građane su upoznali i s još jednim ciljem akcije. “Želimo ohrabriti žrtve nasilja, prvenstveno žene, da prijave nasilje koje se događa u njihova četiri zida u obiteljskom domu, a koje nisu spremne javno reći.”

Žene, žrtve obiteljskog nasilja zaštitu i pomoć mogu potražiti u sigurnoj kući Centra za žene Adela te na hrabre telefone.

U sprečavanju obiteljskog nasilja i zaštiti žrtava vrlo dobro surađuju Centar za socijalnu skrb i Policija, jer slučajeve nasilja u obitelji žrtve najčešće prijavljuju baš njima. “Naša je svrha da odmah po prijavi nasilja reagiramo i žrtvi nasilja pružimo stručnu-savjetodavnu pomoć i ponudimo zbrinjavanje u skloništu za žrtve obiteljskog nasilja.”, poručili su iz Centra.

Policija i Centar za socijalnu skrb surađuju i u nastavku postupka kako bi zaštitili žrtve nasilja u obitelji. S time su danas upoznali i brojne građane Kutine koji su osudili svaki oblik nasilja u obitelji, osobito fizičko nasilje nad ženama te su poslali poruku kako svi zajedno možemo utjecati da se nasilje u obiteljima smanji, te su pozvali žrtve da bez straha i srama potraže pomoć i zaštitu.

U borbi protiv nasilja nad ženama važnu ulogu ima lokalna zajednica i građani koji svaki slučaj nasilja nad ženama trebaju prijaviti te na druge načine dati potporu žrtvama nasilja.