Kad je želja snažna, dob je manje važna

U okviru projekta „Kad je želja snažna, dob je manje važna“ u  Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ održana je treća radionica-predavanje za članove Udruge s područja Grada Kutine, Novske, Popovače, Jasenovca, Lipovljana i Velike Ludine.

„Opći je cilj projekta potaknuti i omogući socijalno uključivanje, sudjelovanje i zastupljenost starijih osoba s oštećenjem vida u društvu u kojem žive, na razini koja odgovara njihovim željama i potrebama.“, rekla je tajnica Udruge Brankica Mudrić.

Ovakvim radionicama i predavanjima povećava se informiranost starijih osoba o mogućnostima koje postoje u lokalnoj zajednici, razvija se suradnja između lokalnih udruga slijepih i drugih relevantnih organizacijama.

Na tri dosadašnje radionice u Udruzi slijepih Grada Kutine i dijela SMŽ razgovaralo se o temama koje su relevantne za sudionike, bilo je to i vrijeme za međusobno druženje i razmjenu iskustava, praktičnih rješenja i informacija za rješavanje problema vezanih uz stariju dobi i oštećenja vida.

Na trećoj radionici Mateja Rajnović, voditeljica projekta sudionike je upoznala sa pravima i mogućnostima koja su im dostupna, te sa pravnim pitanjima na temu ugovora o doživotnom uzdržavanju, oporukama, darovnicama i sličnom.