Ne damo Petrokemiju, ne damo Kutinu

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJEM ODGOVORNOSTI I ISPRAVLJANJEM NEDOPUSTIVOG PROPUSTA U PROCESU DOKAPITALIZACIJE PETROKEMIJE
Savez samostalnih sindikata Hrvatske uputio je na adrese:
g. Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, g. Damir Habijan, ministar gospodarstva i održivog razvoja, gđa. Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, g. Marko Primorac, predsjednik Upravnog vijeća CERP-a, g. Milan Plećaš, ravnatelj CERP-a

Poštovani,
Obraćam vam se kao član Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP), čija je zadaća u tom tijelu štititi interese radnika, a vezano uz proces dokapitalizacije društva Petrokemija d.d. Kao što vam je dobro poznato, Vlada RH je odlukom donesenom na 289. sjednici 29. veljače ove godine odlučila sudjelovati u dokapitalizaciji Petrokemije koju je predložio većinski vlasnik Yildirim, i to na način da udio dionica koji RH kontrolira kroz CERP, Plinacro, Janaf i Fond za financiranje razgradnje NEK ostane minimalno na razini od 25 posto plus jedna dionica. Time je RH odlučila zadržati kontrolni paket dionica, odnosno vlasnički udio koji joj omogućava da se bez njene suglasnosti, a sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, ne mogu donositi odluke ključne za budućnost i opstojnost Petrokemije, uključujući moguće odluke o zatvaranju proizvodnje i gašenju društva.
Postupak dokapitalizacije je međutim, iz posve nejasnih razloga, proveden tako da će rezultirati s vlasničkim udjelom države od svega oko 20 posto i posljedično potpunim gubitkom kontrole nad daljnjom sudbinom Petrokemije. Naime, u procesu dokapitalizacije bilo je predviđeno povećanje temeljnog kapitala u rasponu od 70 do 140 milijuna eura, dok je država uočidokapitalizacije kontrolirala 44 posto dionica. Posljedično, kako bi se provela odluka Vlade RH o zadržavanju kontrolnog paketa dionica iznos ulaganja u povećanje temeljnog kapitala od strane RH trebalo je odrediti ovisno o iznosu ulaganja Yildirima, i to na način da udio RH u vlasničkoj strukturi nakon dokapitalizacije ostane minimalno 25 posto plus jedna dionica.
Iako je u takvim situacijama uobičajena poslovna praksa da uplatu prvi izvrši najveći vlasnik, kako bi manjinski dioničari ovisno o visini njegovog uloga mogli prilagoditi svoje uplate i tako zadržati ciljani vlasnički udio, u ovom je slučaju RH, preko četiri pravne osobe putem kojih kontrolira dionice, uplatu izvršila prva. Time je omogućila većinskom dioničaru Yildirimu da svojom uplatom, a koja je i dalje bila u okvirima planiranog raspona povećanja temeljnog kapitala, preuzme veći vlasnički udio nego što je bilo planirano, odnosno da se vlasnički udio RH smanji ispod kontrolne granice od 25 posto plus jedna dionica. O tome kakvi su bili planovi Vlade RH, te da oni u konačnici nisu provedeni u djelo, osim spomenute odluke Vlade svjedoči i činjenica da su oboje predstavnika RH u nadzornom odboru Petrokemije u konačnici glasovali protiv odluke o dokapitalizaciji, no u situaciji kad je već bilo prekasno, te kad svojim manjinskim udjelom glasova u Nadzornom odboru na odluku više ionako nisu mogli utjecati.
U konačnici, rezultat ovako provedene dokapitalizacije jest da je RH uplatila nešto više od 12 milijuna eura da bi time smanjila svoj lasnički udio s 44 na oko 20 posto i izgubila svaku kontrolu nad sudbinom Petrokemije. Isti rezultat, odnosno smanjenje vlasničkog udjela s 44 na 20 posto mogao se ostvariti i prodajom 24 posto dionica većinskom vlasniku, u kojem slučaju bi RH za isti rezultat zaradila značajna sredstva, umjesto potrošila više od 12 milijuna eura. Stoga se, osim gubitka kontrole nad daljnjom sudbinom Petrokemije, ovdje radi i o krajnje neodgovornom raspolaganju sredstvima poreznih obveznika.
S obzirom na navedeno, te iznimnu važnost Petrokemije, ne samo kao najvećeg poslodavca u Kutini i Sisačko-moslavačkoj županiji nego i kao jedinog proizvođača mineralnih gnojiva u Hrvatskoj i regiji, kao član Upravnog vijeća CERP-a zahtijevam da se utvrdi odgovornost za ovaj propust, ali i da se poduzmu žurne mjere za njegovo ispravljanje. Neovisno o tome je li razlog ovog propusta bio nemar, nesposobnost ili nečija namjera (a što je sve podjednako nedopustivo), smatram da RH i dalje mora i može pronaći način za dogovor s većinskim vlasnikom kojim bi se ispoštovale prethodno donesene odluke i ranije postignuti dogovor o dokapitalizaciji, odnosno zadržao kontrolni paket od najmanje 25 posto plus jedna dionica.

Mladen Novosel, predsjednik SSSHY i član Upravnog vijeća CERP-a