Gradsko vijeće potvrdilo: 28. lipanj – novi datum obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine

Gradsko Vijeće Kutine donijelo je odluku o novom datumu obilježavanja Dana hrvatskih branitelja Grada Kutine. On će se od ove godine, umjesto dosadašnjeg 04. studenog, obilježavati 28. lipnja uoči obilježavanja Dana Grada odnosno Petrova. „Prijedlog je bio 28. lipnja, a riječ je o datumu koji ima i svoje značenje jer se toga dana osnivala i 56. bojna. Braniteljske udruge složile su se s tim datumom i sada je na nama i na braniteljskim udrugama i Koordinaciji da taj dan dostojno obilježimo“, rekao je gradonačelnik Zlatko Babić.

 Vijeće je donijelo i nove odluke o javnim priznanjima uz Dan grada. Tako će nagrada za životno djelo iznositi 3000 eura, a godišnja nagrada Grada 1500 eura.

 Na dnevnom redu vijeća bilo je izvješće o kvaliteti zraka u Kutini koje je podnio direktor za kvalitetu Petrokemije d.d. Ivica Losso, a koje vijeće primilo na znanje. Rezultati mjernih postaja lokalnih mreža prema mjerenim parametrima ukazuju da zrak spada u 1. kategoriju. Losso je dodao kako Petrokemija ne mjeri PM 10 i PM 2,5 već se to mjeri na državnim mjernim postajama. Dodao je da je bilo 38 prekoračenja PM 10, a maksimalno je dozvoljeno 35 pa po tom pitanju spadamo u drugu kategoriju zraka. Kako je rečeno,  prekoračenja koja su se dogodila bila su zimskom dijelu godine, vezana su uz meteorološku situaciju, a na njih značajno utječu promet, te loženja na kruta goriva.

Komentar vijećnika Roberta Krpesa je da Kutini prioritet treba biti obilaznica, dok je vijećnica Jasminka Molnar, koja je imala više pitanja na ovu temu, istaknula da izvješće treba dopuniti mjerenjima s državne postaje koje mjere čestice PM 10 i PM 2,5. Losso je rekao da se danas na internetu pojavljuju razne informacije, no da je jedino mjerodavno izvješće ono koje provodi DHMZ. Gradonačelnik Babić i vijećnik Ivica Glibo pohvalili su izvješće, naglasili su da ga radi struka koja je jedina kompetentna za iznošenje točnih podataka. U svakom slučaju morat će se donijeti Akcijski plan za smanjenje čestica PM 10. U dogledno vrijeme treba raditi na smanjenju prometa kroz grad putem obilaznice, energetskog unaprjeđivanja stambenih objekata, smanjivanja grijanja na kruta goriva, solara itd. – zaključeno je u raspravi.

Pred vijećnicima su se našla izvješća ravnatelja gradskih ustanova Knjižnice, POU Kutina, Muzeja Moslavine, Sportskog centra, te Vatrogasne postrojbe. Nakon izvješća o njihovom radu konsenzusom je zaključeno kako svi rade na kvalitetan način.

“Mogu samo izraziti zadovoljstvo radom svih ravnatelja. Kulturni, kao i sportski život u Kutini je bogat, ima raznovrsnih događanja, jedino mi je žao što nema malo više građana na njima jer su programi zanimljivi”, zaključak je gradonačelnika. Izvješća su pohvalili svi vijećnici, od vlasti do oporbe i komentari su bili konstruktivni.

Vijeće je jednoglasno donijelo odluku o darovanju nekretinine u korist Sisačko moslavačke županije na kojoj županija u Kutini namjerava graditi umirovljeničko naselje. “Riječ je o 11.000 m2 na Brunkovcu gdje bi se gradili objekti za osobe starije životne dobi, uz jedan društveni objekt koji bi se nalazio na 450 m2. Ovo bi naselje moglo zbrinuti 50 tak korisnika. Uz zbrinjavanje starijih građana ovaj bi projekt generirao i nova radna mjesta”, objasnio je pročelnik za gospodarstvo grada Kutine, Hrvoje Krmelić. Vijećnik Davor Malić (DP) pitao je imamo li jamstava da će se upravo takav objekt i graditi. Krmelić ističe kako će se u slučaju odustajanja, zemljište morati vratiti gradu.  Vijeće je usvojilo i izvješća o izvršenju proračuna po pojedinim programima u 2023., izvješće o decentraliziranim sredstvima za osnovno školstvo u 2024., te prijedlog provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara.

Oporba je imala primjedbe na održavanje grada apropo podnesenih izvješća za 2023. “Svi znamo u kakvom je stanju bio grad, građani su prigovarali i grad nije dobro funkcionirao po pitanju uređenja prometnica, zelenih površina, slivnih voda…”. Pročelnik za komunalni sustav Edurad Gelešić potvrdio je da je prigovora građana bilo, te da se svakodnevno radi na poboljšanju situacije koju ove godine ocjenjuje boljom. Podsjetio je da je lani bila izvanredna situacija zbog oluje i vremenskih prilika.
 

Na aktualnom satu, među ostalim, vijećnik Drago Šparavac  (HDZ)tražio je pojašnjenje oko tijeka projekta Akumulacije Polojac. Gradonačelnik Zlatko Babić rekao je kako projekt ide, rok za završetak je 3 godine, građevinska dozvola je pravomoćna i imaju izvođača radova. “Poteškoće do kojih je došlo s Hrvatskim šumama su otklonjene, došao je zaključak kojim se odobrava početak sječe i dalje slijede zemljani i građevinski radovi”.